Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jean-Claude Juncker εξέφρασε την αισιοδοξία του για την Ευρώπη κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον Σεπτέμβριο. Αναφέρθηκε στη δημιουργία 8 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας, στη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού, στη διάθεση περισσότερων από 225 δισ. ευρώ σε επενδύσεις ως μέρος του Σχεδίου Juncker, στην έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και στην πρόοδο της ΕΕ στο διεθνές εμπόριο.

 

Επίσης, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μοιράστηκε ορισμένες ανησυχίες του με τα μέλη της ΕΟΚΕ και ζήτησε τη βοήθεια του οργάνου, λέγοντας εξής: «Ο κοινωνικός πυλώνας είναι ένα εγχείρημα στο οποίο πιστεύω πολύ. Θεωρώ ότι θα πρέπει στην Ευρώπη να συνεκτιμώνται περισσότερο οι προβληματισμοί και οι ανάγκες των εργαζομένων, ειδάλλως, θα διασπαστεί στα δύο: στους νικητές ή τους ωφελημένους και σε όσους —εσφαλμένα ή ορθά— θεωρούν ότι έχει παραμεληθεί στο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

 

«Δεν θα σας αφήσουμε μόνους στην προσπάθειά σας αυτή!», απάντησε ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, κ. Γιώργος Ντάσης. «Όποια επιλογή κι αν προκριθεί για το μέλλον της Ευρώπης, η ΕΟΚΕ επιθυμεί μια συνεκτική και συνεπή Ευρωπαϊκή Ένωση, μια Ένωση που θα είναι σε θέση να εξασφαλίζει ουσιαστικές ίσες ευκαιρίες σε όλους. Η ΕΟΚΕ δηλώνει αποφασισμένη να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου». Επίσης, ο κ. Ντάσης διαβίβασε στον κ. Juncker τις εκθέσεις από τις εθνικές διαβουλεύσεις με θέμα το μέλλον της Ευρώπης, τις οποίες διεξήγαγε η ΕΟΚΕ νωρίτερα κατά το τρέχον έτος στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Από την πλευρά του, ο κ. Jacek Krawczyk, πρόεδρος της Ομάδας των Εργοδοτών, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς το Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για το εμπόριο και την ανανεωμένη βιομηχανική στρατηγική. «Στόχος μας πρέπει να είναι η δημιουργία του πλέον ελκυστικού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις, τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τις εμπορικές δραστηριότητες. Ένα περιβάλλον κατάλληλο για όλες τις επιχειρήσεις, είτε αυτές δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιομηχανίας είτε σε αυτόν των υπηρεσιών, σε τοπική όσο και σε παγκόσμια κλίμακα». Πρόσθεσε δε ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση της Νομισματικής Ένωσης και την ανάπτυξη της διεύθυνσής της, καθώς και για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η κ. Gabriele Bischoff, πρόεδρος της Ομάδας των Εργαζομένων, δήλωσε ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες του κ. Juncker όσον αφορά το ολοένα διευρυνόμενο χάσμα στην Ευρώπη: «Σαφώς και συμφωνούμε με την έμφαση που δίνετε στην ενότητα και εκφράζουμε το βαθύτατο προβληματισμό μας για τις διαιρέσεις που παρατηρούνται στην Ευρώπη. Δεν νοείται ευρωπαϊκό μέλλον σε μια Ευρώπη χωρίς ισχυρή κοινωνική διάσταση και πνεύμα αλληλεγγύης. Για το λόγο αυτόν χρειαζόμαστε ένα σαφές κοινωνικό θεματολόγιο με την έγκριση ενός χάρτη πορείας για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων». Συν τοις άλλοις, η κ. Bischoff παρατήρησε ότι δεν γίνεται να υπάρχουν εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας στην ΕΕ και υπογράμμισε την ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων.

 

Τέλος, ο πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων Δραστηριοτήτων κ. Luca Jahier ευχαρίστησε τον κ. Juncker για την ανάληψη αυτού του τόσο φιλόδοξου εγχειρήματος της αναζωογόνησης του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της προαγωγής ενός κοινού οράματος στην Ευρώπη. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα αξιών και σήμερα χρειαζόμαστε μια πιο φιλόδοξη και πιο δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα πορευτεί πέρα από το Brexit. Επομένως, ας εργαστούμε από κοινού για την ευόδωση της Συνέλευσης Πολιτών το 2018! Ας θέσουμε τον πολιτισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο των ενωσιακών προτεραιοτήτων και πολιτικών!» Εξάλλου, υπογράμμισε ότι το 2018, ως «Ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς», αποτελεί καλή ευκαιρία ενεργοποίησης θετικών δυνάμεων για το μέλλον της Ευρώπης.