Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Το Καταστατικό αυτό εγκρίθηκε από το Καταστατικό Συνέδριο που έγινε στις 21.03.2007 και επικυρώθηκε από τον Έφορο Συντεχνιών στις 13.09.2007. Αντικαθιστά το Καταστατικό που είχε εγκριθεί στις 13.06.1997.