Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τα εννέα μέλη της Κεντρικής Γραμματείας και άλλα 14 μέλη που εκλέγονται απευθείας από το Γενικό Συμβούλιο (βλ. άρθρο 21.3 του Καταστατικού).

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ως κύρια ευθύνη την εκτέλεση των αποφάσεων των Συνεδρίων και του Γενικού Συμβουλίου και την τήρηση του Καταστατικού. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει επίσης την ευθύνη για τη διαχείριση των υποθέσεων της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

 

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

Χατζηπέτρου Γλαύκος 

Γενικός Γραμματέας

Κουτσούλλης Αντώνης 

Πρόεδρος

Τσολάκης Κυριάκος 

Αντιπρόεδρος

Ματθαίου Στράτης 

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας

Φιλίππου Ιωάννης 

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας

Αχιλλέως Νάνα 

Γραμματέας

Μουζούρη Παντελίτσα 

Αναπληρωτής Γραμματέας

Αργυρίδης Πρόδρομος 

Ταμίας

Χατζηπροδρόμου Τασούλα 

Αναπληρωτής Ταμίας

Ανδρέου Ανδρέας

Νοσηλευτικό Προσωπικό Ψυχικής Υγείας

Ανδρονίκου Ανδρόνικος

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Αναστασία Ανθούση 

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Ασπρής Ακρίτας

Δικαστικών (Δικαστικών)

Ιωάννου Ζαννέτος

Επαρχιακό Αμμοχώστου (Λκα)

Ιωάννου Μαρίνος

Αλιείας (Λσός)

Καρολίδης Χριστόδουλος

Εσωτερικών Προσόδων

Κάρουλας Χρίστος

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Κωνσταντίνου Κώστας

Αναπτύξεως Υδάτων

Λεωνίδου Μαρία

Γενικό Γραμματειακό Προσωπικο

Νεοκλέους Νεοκλής

Κτηματολόγιο

Συκάς Κλεάνθης

Γεωργίας

Τσιάρτας Σωφρόνης

Ταχυδρομικών Υπαλλήλων