Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

H Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων SSP της περιφέρειας Φραϊπούρ της Γαλλίας κινητοποιείται κατά των ενεργειών της τοπικής βουλής για κατάργηση του δικαιώματος σε απεργία των δημοσίων υπαλλήλων του τομέα της υγείας, δικαίωμα το οποίο η συνδικαλιστική πλευρά είναι αποφασισμένη πάση θυσία να προστατεύσει.

 

Η πρόταση για την απαγόρευση των απεργιών από τις δημόσιες υπηρεσίες του τομέα της υγείας κατατέθηκε στην τοπική βουλή από ομάδα βουλευτών της δεξιάς ενώ η συνδικαλιστική πλευρά συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις με τις τοπικές αρχές για τον καθορισμό ειδικής διαδικασίας για την διασφάλιση του δικαιώματος απεργίας στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας το οποίο κατοχυρώνεται από συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

 

Στις κινητοποιήσεις της συντεχνίας ήταν και η μαζική διαδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το κτήριο του Συμβουλίου στις 17 Νοεμβρίου. Σε ανακοίνωσή της η SSP χαρακτήρισε την κίνηση της ομάδας βουλευτών ως απόπειρα για κατάργηση αναγνωρισμένου δημοκρατικού δικαιώματος των εργαζομένων, στην προκειμένη περίπτωση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Προστίθεται ότι η πλειοψηφία των βουλευτών στην τοπική βουλή αποφάσισε να εξετάσει θέμα τροποποίησης του νόμου που αφορά το προσωπικό της Φραϊπούρ και να προκαθορίσει το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων με τις αρμόδιες αρχές για να πετύχει την κατάργηση του δικαιώματος για απεργία για το αναφερόμενο δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό.

 

Επισημαίνει η συνδικαλιστική πλευρά ότι μια τέτοια απόφαση της τοπικής βουλής θα είναι σαφέστατα σε σύγκρουση με τις πρόνοιες του Εθνικού Συντάγματος της Γαλλίας όπως και του περιφερειακού συντάγματος. Η συνδικαλιστική πλευρά προσθέτει ότι εκείνο που πρέπει να μελετηθεί είναι η εξεύρεση τρόπων διασφάλισης της αντιμετώπισης επειγουσών αναγκών της κοινωνίας από τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και όχι η κατάργηση του διεθνώς κατοχυρωμένου δικαιώματος στην απεργία. Στις πλείστες περιπτώσεις στη διάρκεια απεργιών αρκεί μόνο η συνέχιση της υπηρεσίας ενός ελάχιστου απαραίτητου προσωπικού υγείας. Με τη μέθοδο αυτή όχι μόνο κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και διασφαλίζονται και τα δικαιώματα των πολιτών στον τομέα της υγείας.

 

Οι λειτουργοί υγείας, τονίζει η συνδικαλιστική πλευρά, ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό δεν είναι δυνατό να εγκαταλείψουν πλήρως τους ασθενείς και να αγνοούν τα δικαιώματα και τις ανάγκες τους. Σε περίπτωση απεργίας στον τομέα της υγείας σύμφωνα με το νόμο που ψηφίστηκε από το Εθνικό Κοινοβούλιο προνοείται διατήρηση ελάχιστου επιπέδου υπηρεσιών το οποίο εγγυάται την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. Και πέραν τούτου σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών προνοείται και απαγόρευση της απεργίας με σχετική ρύθμιση.

 

Η συνδικαλιστική πλευρά χαρακτήρισε πρωτόγνωρη την κίνηση των βουλευτών για την περιφέρεια Φραϊπούρ και κάλεσε τους βουλευτές να εγκαταλείψουν την απαράδεκτη πρωτοβουλία τους και να στηρίξουν το διάλογο της συνδικαλιστικής πλευράς με τις αρμόδιες αρχές ώστε να οδηγηθούν στην επιδιωκόμενη συμφωνία για οριστική ρύθμιση.

 

Στη διαδήλωση η συνδικαλιστική οργάνωση κάλεσε για συμμετοχή όχι μόνο τα μέλη της αλλά και όλους τους υποστηρικτές των δημοκρατικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.