Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημοσιοϋπαλληλικός κόσμος και γενικότερα το εργατικό κίνημα στην Ευρώπη στη νέα τάξη πραγμάτων θα απασχολήσουν το 30ό Συνέδριο της Διεθνούς Οργάνωσης Δημοσίων Υπηρεσιών (PSI), που πραγματοποιείται κάτω από το γενικό σύνθημα «Ο λαός πάνω από το κέρδος», το οποίο υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφύλαξη και παραπέρα ενίσχυση των Δημοσίων Υπηρεσιών.

 

Eκατό δέκα χρόνια μετά το πρώτο Συνέδριο εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων του δημοσίου από 154 χώρες συνέρχονται στη Γενεύη από τις 30 Οκτωβρίου μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2017, για να διακηρύξουν την αντίθεσή τους στην ιδιωτικοποίηση της ζωής, να αποκαλύψουν τις αλήθειες σε σχέση με την εταιρική ιδεολογία και το χάος που δημιούργησε η ανεπάρκεια της αγοράς, να παρουσιάσουν εναλλακτικές προτάσεις για την προστασία της εργασίας και να αγωνιστούν για εκείνο που πιστεύουν ακράδαντα και είναι η ισχυρή πεποίθησή τους: Ο λαός πάνω από το κέρδος.

 

Κάθε πέντε χρόνια η PSI συγκαλεί Παγκόσμιο Συνέδριο, όπου παρουσιάζεται προς συζήτηση και το Σχέδιο Προγράμματος Δράσης για την επόμενη πενταετία. Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Δράσης για την περίοδο 2018 – 2022 βασίζεται στις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής της PSI. Στην εισαγωγή αφενός συνοψίζονται τόσο οι διεθνείς απειλές όσο και οι ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η PSI και τα μέλη της και αφετέρου τονίζεται ότι ο αγώνας μας δεν μπορεί να διαχωριστεί από τον ευρύτερο αγώνα όλων των εργαζομένων και τους αγώνες για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και  δικαιοσύνη για όλους.

 

Η πρώτη ενότητα  αναφέρεται στις απειλές της εταιρικής εξουσίας, την αυξανόμενη ανισότητα, τον αυξανόμενο ρατσισμό και τη ξενοφοβία και τη μοναδική θέση που κατέχουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και οι δημοσιοϋπαλληλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις στην τρέχουσα παγκόσμια αναταραχή. Ειδική αναφορά γίνεται και στο ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσουν οι δημόσιες υπηρεσίες στις σημερινές συνθήκες.

 

Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην ανάγκη για ενίσχυση των συνδικάτων για να καταστούν ικανά να δημιουργήσουν τον κόσμο που θέλουμε.

 

Στην τρίτη ενότητα κάτω από το κεφάλαιο «Σεβασμός και αξιοπρέπεια για όλους» τονίζεται η ανάγκη για ανάληψη συγκεκριμένης δράσης για τερματισμό κάθε διάκρισης και στήριξη των νέων εργαζομένων.

 

Στην τέταρτη ενότητα  κάτω από το κεφάλαιο «Εμπόριο και Εργατικά Δικαιώματα» περιγράφεται ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζει η PSI στην υπεράσπιση της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

 

Στην πέμπτη ενότητα κάτω από το κεφάλαιο «Καταπολέμηση της ιδιωτικοποίησης», επαναβεβαιώνεται η δέσμευση της PSI για ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες και ο ρόλο της  για στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας.

 

Στο 30ό Συνέδριο της PSI, το οποίο θα είναι και εκλογικό, η Οργάνωσή μας θα εκπροσωπηθεί από τον ΓΓ Γλαύκο Χατζηπέτρου, τον Πρόεδρο Αντώνη Κουτσούλλη και τη Μόνιμη Γραμματέα Υπεύθυνη για θέματα διεθνών σχέσεων Ειρήνη Γιώρκα.