Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Από το 2001 η συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ισότητα.

 

Στα πλαίσια αυτά η ΠΑΣΥΔΥ έχει δραστηριοποιηθεί με στόχο την εξεύρεση νέων πρακτικών συμφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, που θα αυξήσουν την ποιότητα και την παραγωγικότητα στην εργασία και ταυτόχρονα θα βελτιώσουν την οικογενειακή και προσωπική ζωή αντρών και γυναικών.

 

Μέσα από έρευνα που διενεργήθηκε το Μάιο του 2008, διεφάνη ότι η δημιουργία/οργάνωση νηπιαγωγείων και βρεφοκομικών σταθμών, εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό το στόχο αυτό. Επίσης μέσα από την έρευνα αυτή εντοπίσθηκαν και οι χώροι, που θα εξυπηρετούσαν σε μεγάλο βαθμό, το στόχο αυτό.

 

Είναι στα πλαίσια αυτά που τα τελευταία χρόνια προχωρήσαμε στη δημιουργία έξι νέων νηπιαγωγείων (δύο στη Λεμεσό, ένα στην Πάφο και τρία στη Λευκωσία). Ως γνωστό η Οργάνωσή μας το 1996 δημιούργησε το πρώτο της νηπιαγωγείο στο Πλατύ Αγλαντζιάς,  το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία.

 

Πριν από δύο χρόνια άρχισε τη λειτουργία του ο Βρεφονηπιοκομικός Σταθμός της ΠΑΣΥΔΥ στο κτήριο του Παλαιού Κυβερνητικού Τυπογραφείου. Αναμφίβολα  πρόκειται για ένα έργο που κατά κυριολεξία δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο χώρο εργασίας. Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά φοιτούν σ’ αυτό 217 παιδιά. 

 

Στην τελετή των εγκαινίων που έγιναν στις 6 Οκτωβρίου 2015, ο  Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα ακόλουθα:
«Με το έργο αυτό η ΠΑΣΥΔΥ συμβάλλει με μοναδικό τρόπο στην εναρμόνιση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή των εργαζομένων και ιδιαίτερα των εργαζομένων μητέρων, γεγονός που εντάσσεται και στο γενικότερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση και βεβαίως αποτελεί προτεραιότητα και της δική μας κυβέρνησης.

 

Αξίζει κάθε έπαινος τόσο στην ΠΑΣΥΔΥ όσο και στους συντελεστές του έργου για το γεγονός ότι σεβάστηκαν απόλυτα το χαρακτήρα του κτηρίου ως διατηρητέου. Πέτυχαν να μετατρέψουν το κτήριο του Παλαιού Κυβερνητικού Τυπογραφείου, που ασφαλώς αποτελεί τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, σ’ ένα υπερσύγχρονο νηπιαγωγείο, χωρίς να αλλοιωθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία εκείνα που συνέτειναν στο χαρακτηρισμό του ως διατηρητέου».

 

Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών με απόφαση των συλλογικών σωμάτων η Οργάνωσή μας προχωρεί άμεσα στην ανέγερση Νηπιαγωγείου και Βρεφοκομικού Σταθμού στην Αθαλάσσα, σε χώρο μεγάλης συγκέντρωσης εργαζομένων έναντι του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί συνολικά 220 παιδιά. Σύμφωνα με τους προγραμματισμούς που έγιναν το νέο Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει κανονικά από 1η Σεπτεμβρίου 2018.

         

Αναντίλεκτα με τα έργα αυτά η ΠΑΣΥΔΥ μετουσιώνει στην πράξη τη συμφιλίωση/εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, αφού έρχεται να απαντήσει σε συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη, η οποία έχει προκύψει εδώ και αρκετά χρόνια.