Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Grey Terrace - Καφεστιατόριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

  Μετά από πολλά χρόνια στασιμότητας λόγω της τραπεζικής κρίσης η οικονομία ανακάμπτει, η ανεργία υποχωρεί και ενώ αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η κρίση αποτελεί παρελθόν οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να πληρώνουν βαρύτατο τίμημα. Συνεχίζονται για 8ο χρόνο οι αποκοπές από τους μισθούς, τις συντάξεις και τα διάφορα επιδόματα. Σύμφωνα δε με τα επίσημα στοιχεία οι συνολικές αποκοπές από τους εργαζόμενους του ευρύτερου δημόσιου τομέα στα οκτώ αυτά χρόνια ξεπερνούν τα €3 δις. 

 

Η Κεντρική Γραμματεία της ΠΑΣΥΔΥ στην τελευταία της συνεδρία εξέτασε διεξοδικά το όλο θέμα και αποφάσισε να διεκδικήσει την επαναφορά όλων των επιδομάτων στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την 1.1.2013. Ειδικότερα αναφερόμαστε στο επίδομα βάρδιας, υπερωριών, οδοιπορικών, ενοικίου, καλής διαγωγής, εξωτερικού κ.ά.

 

Όσον αφορά τις αποκοπές από τους μισθούς και τις συντάξεις, το πάγωμα των προσαυξήσεων και της ΑΤΑ, το δικαίωμα για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τις αποκοπές από το εφάπαξ αναμένεται η απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις Εφέσεις που καταχώρησε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

 

Η ημερήσια διάταξη της Κεντρικής Γραμματείας περιλάμβανε και τα ακόλουθα θέματα:

  • Εισαγωγή νέου επαγγελματικού σχεδίου σύνταξης για τους νεοεισερχόμενους.

  • Προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας που υπηρετούν στα κρατικά νοσηλευτήρια.

  • Μονιμοποίηση εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου.

  • Μεταρρύθμιση δημόσιας υπηρεσίας.

 

Όσον αφορά το συνταξιοδοτικό θα πρέπει να λεχθεί ότι μέλη του νέου Σχεδίου θα είναι όλοι οι Κρατικοί υπάλληλοι, οι οποίοι προσλήφθηκαν την 1η Οκτωβρίου 2011 και μετέπειτα, χωρίς να αποκλείεται η ένταξη και των υπαλλήλων που υπηρετούν με σύμβαση αορίστου διαρκείας.

 

Αξίζει να σημειωθεί περαιτέρω ότι το Σχέδιο θα είναι νομικό πρόσωπο, εντελώς ανεξάρτητο από το Κράτος. Θα εγγραφεί δυνάμει του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο και θα εποπτεύεται από την αντίστοιχη ρυθμιστική αρχή, όπως συμβαίνει με όλα τα Ταμεία Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών. Αξίζει να λεχθεί περαιτέρω ότι θα λειτουργεί σύμφωνα με δικούς του κανόνες λειτουργίας και θα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο. 

 

Όσον αφορά τη μονιμοποίηση των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, πληροφοριακά αναφέρεται ότι η σχετική Πρόταση Νόμου που ετοιμάστηκε από την ΠΑΣΥΔΥ έχει ήδη κατατεθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών.