Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Σχετικά με πρόσφατες δηλώσεις που αφορούν τα Οργανογράμματα των Αυτόνομων Οργανισμών εκφράζουμε την έκπληξή μας όσον αφορά τους ισχυρισμούς ότι: «οι τρεις υπηρεσίες δεν μπορεί να είναι ιεραρχικά ισότιμες» και πως «οι παρακλινικές ειδικότητες που είναι ενταγμένες σε Κλινική/Τμήμα επίσης θα πρέπει να υπάγονται στην ιατρική», καθώς επίσης και «οι προιστάμενοι νοσηλευτικοί λειτουργοί και ανωτεροι λειτουργοί νοσοκομειακού εργαστηρίου, ανώτερος τεχνολόγος ακτινολόγος, ανώτερος φυσιοθεραπευτής, ανώτερος ιατροφυσικός, ανώτερος διαιτολόγος, ανώτεροι και πρώτοι φαρμακοποιοί δεν είναι δυνατόν να κατέχουν ψηλότερες κλίμακες από τους γιατρούς».

 

Να ενημερώσουμε ότι οι Επαγγελματίες Υγείας (Allied Health Professions, όπως αναφέρονται σε σύγχρονες κοινωνίες) έχουν την επιστημονική και την τεχνική κατάρτιση, έχοντας επενδύσει σε ακαδημαϊκή και Διά Βίου μάθηση και έχουν κερδίσει παγκόσμια επαγγελματική αυτονομία και ακεραιότητα και ως επιστήμονες με τεκμηριωμένες γνώσεις και πρακτικές εργάζονται και ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να εργάζονται ως μέλη ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ των κλινικών/Τμημάτων σε πνεύμα Αμοιβαίου Σεβασμού με κύριο γνώμονα τη βέλτιστη και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας έχοντας ως επίκεντρο τον ασθενή.

 

Τα μέλη των Κλάδων μας κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα με πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, με συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση, αναβαθμίζοντας με τον τρόπο αυτό το επάγγελμα. Υπάρχουν νομοθετικά πλαίσια ρύθμισης των επαγγελμάτων μας, δεοντολογία, μητρώο εγγραφής καθώς και ιεραρχία και διοίκηση, παράγοντες οι οποίοι τα καθιστούν αυτόνομα!

 

Ευελπιστούμε στην ανασκευή των δηλώσεων, οι οποίες το μόνο που έχουν ως αποτέλεσμα είναι την αναταραχή του κλίματος συνεργασίας, που επιδιώκεται.

 

Από Διοικητικό Συμβούλιο Κλάδου Τεχνολόγων Ακτινολόγων, Φυσιοθεραπευτών, Τεχνολόγων Ακτινοθεραπείας, Εργοθεραπευτών και Πυρηνικής Ιατρικής
 

Λευκωσία, 29 Μαρτίου 2019