Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στη Γενική Συνέλευση του Επαρχιακού Τμήματος ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας που πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2019 στο Οίκημα της ΠΑΣΥΔΥ εκλέγηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Τάκης Χαμπουρίδης

Αντιπρόεδρος: Κώστας Κωνσταντίνου

Γραμματέας: Δέσποινα Λεχνού

Ταμίας: Κατερίνα Χριστοφή

Μέλος: Πόπη Πέτσα

Μέλος: Μάρω Κουνιαΐδου

Μέλος: Τασούλλα Χατζηπροδρομου

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο