11/30/2021

Πραγματοποιήθηκε το 58ο Ετήσιο Συνέδριο των Αντιπροσώπων της ΠΑΣΥΔΥ

Με τη συμμετοχή των Αντιπροσώπων των Επαγγελματικών Κλάδων και των Επαρχιακών Τμημάτων της Οργάνωσης πραγματοποιήθηκε χθες, 29 Νοεμβρίου 2021, το 58ο Ετήσιο Συνέδριο των Αντιπροσώπων της ΠΑΣΥΔΥ, στο ξενοδοχείο Hilton Nicosia.

 

Λόγω των μέτρων ενάντια στην πανδημία, δεν ήταν δυνατή η πραγματοποίηση του Συνεδρίου ενωρίτερα και ως εκ τούτου τα Πεπραγμένα του Γενικού Συμβουλίου, που κατατέθηκαν προς έγκριση στο Συνέδριο, καλύπτουν τις ενέργειες και δράσεις της Οργάνωσης για το έτος 2020 μέχρι τον Οκτώβριο 2021.

 

Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΔΥ, συν. Αντώνης Κουτσούλλης, ο οποίος και κάλεσε τους συμμετέχοντες αντιπροσώπους να συμβάλουν με ελεύθερο και δημιουργικό διάλογο στη διαμόρφωση καθοδηγητικής γραμμής προς το Γενικό Συμβούλιο για την παραπέρα πορεία της Οργάνωσής στα πλαίσια και της κατευθυντήριας γραμμής της.

 

Εισηγητική ομιλία προς το Συνέδριο απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, συν. Στράτης Ματθαίου, ο οποίος έκανε ένα συνοπτικό απολογισμό των κύριων θεμάτων που απασχόλησαν την Οργάνωση κατά την υπό αναφορά περίοδο και τα οποία, μετά από έντονες προσπάθειες που καταβλήθηκαν, οδηγήθηκαν προς ικανοποιητική ρύθμιση, και ειδικότερα το θέμα του Συνταξιοδοτικού και της Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας.

 

Αναφέρθηκε επίσης και στον επόμενο στόχο που έχει τεθεί σε προτεραιότητα για επίλυση, τη μονιμοποίηση των συναδέλφων Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου, όπως επίσης και στη διατήρηση και διασφάλιση της βιωσιμότητας του θεσμού του ΓεΣΥ και των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων και στη διεκδίκηση και κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων στον ΟΚΥπΥ.

 

Παράλληλη αναφορά έγινε και σε γενικότερα επαγγελματικά και κοινωνικά θέματα, το κυπριακό πρόβλημα, όπως επίσης και στην προσφορά της Οργάνωσης για την ευημερία των μελών της.

 

Το Συνέδριο συνεχίστηκε με την εξέταση των θεμάτων που έθεσαν οι επαγγελματικοί Κλάδοι προς συζήτηση.

 

Με την έκδοση Γενικής Απόφασης κηρύχτηκε η λήξη των εργασιών του Συνεδρίου, στην οποία εμπεριέχονται οι αποφάσεις του Συνεδρίου αναφορικά με τις θέσεις της Οργάνωσης, καθώς επίσης και ο σχεδιασμός δράσεων προς υλοποίηση.

 

Πιο συγκεκριμένα στη Γενική Απόφαση περιλήφθηκαν τα όσα αποφασίστηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου αναφορικά με τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

• Οργάνωση και λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας - Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας


• Πλαίσιο Συμφωνίας μεταξύ Κυβέρνησης και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Κρατικού Τομέα για την εισαγωγή Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων στην Κρατική Υπηρεσία.

• Επαναφορά επιδομάτων περιλαμβανομένης και της αποζημίωσης για την υπερωριακή εργασία και το σύστημα βάρδιας στην κατάσταση που ίσχυε μέχρι τις 31.12.2012.

• Εργοδοτούμενοι Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου.

• Γενικό Σχέδιο Υγείας – Αυτονόμηση των κρατικών νοσοκομείων.

• Αποπαγοποίηση και πλήρωση κενών θέσεων Πρώτου Διορισμού, Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και Προαγωγής.


• Θέματα που έχουν εγγραφεί στους Μηχανισμούς της Μικτής Επιτροπή Προσωπικού.

• Συνθήκες και περιβάλλον εργασίας – ασφάλεια και υγεία του προσωπικού.

• Υπηρεσιακά οχήματα – Προκαταβολή για την αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων.

• Νομοθετική ρύθμιση της τηλεργασίας.


• Οργανωτικά θέματα και θέματα εσωτερικής λειτουργίας της ΠΑΣΥΔΥ.

• Ευημερία Μελών ΠΑΣΥΔΥ.

• Άλλες εισηγήσεις που υποβλήθηκαν από Κλάδους μας προς το Συνέδριο. 

 

 

 

 

Τελευταία Νέα