10/23/2019

Μετονομασία της Επιτροπής Γυναικών του Γ.Σ. σε Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Στη συνεδρία του στις 14 Οκτωβρίου 2019 το Γενικό Συμβούλιο της Οργάνωσής μας ενέκρινε εισήγηση για μετονομασία της Επιτροπής Γυναικών του Γ.Σ. σε Επιτροπή Ισότητας των Φύλων με τους πιο κάτω όρους εντολής:

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων – Όροι εντολής – Κανονισμοί λειτουργίας:

Στα πλαίσια της γενικής πολιτικής που καθορίζεται από τα συλλογικά σώματα:

1) Υποβάλλει εισηγήσεις στην Ε.Ε. και το Γ.Σ. για την αντιμετώπιση και προώθηση ειδικών θεμάτων που αφορούν την Ισότητα των Φύλων καθώς επίσης και για τυχόν τροποποιήσεις των σχετικών νομοθεσιών.

2) Εκπροσωπεί την Οργάνωση σε τοπικά και διεθνή συνέδρια/σεμινάρια που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας της Επιτροπής, ύστερα από σχετική απόφαση της Ε.Ε.

3) Διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση και διαφώτιση των μελών της Οργάνωσής μας για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και τις σύγχρονες τοπικές και διεθνείς τάσεις και εξελίξεις σε θέματα ισότητας των φύλων.

 

4) Η/Ο Πρόεδρος ή η/ο Γραμματέας της Επιτροπής μετέχει συμβουλευτικά κατά τις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του μηχανισμού της ΜΕΠ σε θέματα που αφορούν την Επιτροπή.

5) Η/Ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος της Επιτροπής όπως ήθελε καθοριστεί από το Γ.Σ. εκπροσωπεί την Οργάνωση στον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.

 

6) Η Επιτροπή μπορεί να ενισχύεται με συμβούλους με εξειδικευμένες γνώσεις στους τομείς της δράσης της. 

Τελευταία Νέα