9/20/2016

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Κύπρου

Η ΠΑΣΥΔΥ έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του τόπου, ΣΕΚΠΕΟΔΕΟΚETYK και συμμετέχει σε κινητοποιήσεις και κοινούς αγώνες για την προάσπιση ή προώθηση θεμάτων των εργαζομένων αλλά και ολόκληρου του λαού της χώρας. Σε πολλά τέτοια θέματα κοινού συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος η ΠΑΣΥΔΥ αναλαμβάνει συχνά ρόλο συντονιστικό, γεγονός που αποδεικνύει την εκτίμηση και αναγνώριση της οποίας τυγχάνει εκ μέρους των άλλων οργανώσεων.

Στενότερη είναι η συνεργασία της ΠΑΣΥΔΥ με τις άλλες οργανώσεις κρατικών υπαλλήλων, ΠΟΕΔΟΕΛΜΕΚΟΛΤΕΚ, Σύνδεσμος Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Στρατού, ΟΕΔΕ, με τις οποίες λόγω του κοινού Εργοδότη η κοινότητα συμφερόντων , ιδιαίτερα σε θέματα απολαβών και άλλων όρων εργασίας, επιβάλλει κοινή αντίκρυση προβλημάτων.

Μέχρι τα μέσα του 1950 υπήρχε μια μόνο Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων, τόσο για Ελληνοκύπριους, όσο και για Τουρκοκύπριους υπαλλήλους. Οι τελευταίοι ίδρυσαν δικές τους δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις μετά τις εξελίξεις της δεκαετίας του 1950. Τώρα υπάρχουν δύο τέτοιες οργανώσεις των Τουρκοκυπρίων και η ΠΑΣΥΔΥ διατηρεί επαφή με μία απ΄αυτές, την KTAMS, Συντεχνία Τουρκοκυπρίων Δημοσίων Υπαλλήλων.

Με την KTAMS έχουν ήδη πραγματοποιηθεί διάφορες επαφές και οι δύο Οργανώσεις έχουν εκδώσει και κοινές διακηρύξεις στις οποίες τονίζουν την επιθυμία τους για επαναπροσέγγιση και συνεργασία για το καλό των μελών τους και ολόκληρης της Κύπρου και του λαού της.

 

 

Τελευταία Νέα