9/15/2016

Κεντρική Γραμματεία

Η Κεντρική Γραμματεία που αποτελείται από τους Γενικό Γραμματέα, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, δύο Αναπληρωτές Γενικούς Γραμματείς, Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα, Ταμία και Αναπληρωτή Ταμία διεξάγει όλες τις αναγκαίες επαφές για την προώθηση και επίτευξη των καθορισμένων σκοπών της Συντεχνίας, όπως αυτοί καθορίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή.

 

Η Κεντρική Γραμματεία έχει επίσης τη γενική ευθύνη του Τομέα Διαφώτισης (Επιτροπές Τύπου - Μελετών και Ερευνών). Ειδικότερα η λειτουργία αυτή τελεί κάτω από την καθοδήγηση του Γενικού Γραμματέα.

 

 

Μέλη Κεντρικής Γραμματείας

Γενικός Γραμματέας

Στράτης Ματθαίου

Πρόεδρος

Αντώνης Κουτσούλλης

Αντιπρόεδρος

Κυριάκος Χαραλάμπους     

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας

Αλέξης Αλέκου

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας

Πρόδρομος Αργυρίδης

Γραμματέας

Σωφρόνης Τσιάρτας

Αναπληρωτής Γραμματέας

Παναγιώτα Θεοχάρους

Ταμίας

Χριστόδουλος Καρολίδης

Αναπληρωτής Ταμίας

Παναγιώτης Ιωσήφ

 

 

 

 

Τελευταία Νέα