6/25/2024

Υπογραφή Συμφωνίας ένταξης της ΑΣΔΥΚ στην ΠΑΣΥΔΥ

Ιστορική χαρακτηρίζεται η σημερινή μέρα για το συνδικαλιστικό κίνημα στον δημόσιο τομέα με την υπογραφή συμφωνίας για ένταξη της ΑΣΔΥΚ στην ΠΑΣΥΔΥ. Η σημαντική αυτή απόφαση των δύο συντεχνιών στέλνει ηχηρό μήνυμα ότι η ενότητα είναι η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το συνδικαλιστικό κίνημα του κρατικού τομέα.


Όπως είναι γνωστό, η πρόταση για ένταξη των μελών της ΑΣΔΥΚ στην ΠΑΣΥΔΥ υπερψηφίστηκε από τα συλλογικά σώματα και των δύο οργανώσεων. Στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου και ο Πρόεδρος της ΑΣΔΥΚ, Γεώργιος Χωραττάς, προχώρησαν στην υπογραφή σχετικής συμφωνίας υπό τη μορφή κοινής διακήρυξης.


Η συμφωνία αναγνωρίζεται και από τις δύο πλευρές ως εξέχουσας σημασίας με πολλαπλά και πολυδιάστατα μηνύματα. Κεντρικό μήνυμα είναι ότι η ενότητα στις τάξεις του συνδικαλιστικού κινήματος του δημόσιου τομέα αποτελεί τη μόνη επιλογή και ουσιαστική απάντηση και διέξοδο στις προκλήσεις.  Στις προκλήσεις που εντείνονται καθημερινά, τόσο σε σχέση με τα δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων, όσο και με τα ιδιαίτερα προβλήματα στον νευραλγικό χώρο της δημόσιας υπηρεσίας και ευρύτερα του κρατικού τομέα.


Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της ΑΣΔΥΚ, Γεώργιος Χωραττάς ανέδειξε ότι «μετά από 10 περίπου χρόνια από την ίδρυση της ΑΣΔΥΚ, οι λόγοι που είχαν οδηγήσει στη δημιουργία της έχουν πλέον εκλείψει και αποτελεί κοινή διαπίστωση των ηγεσιών και των δύο Οργανώσεων ότι η ένταξη της ΑΣΔΥΚ στην ΠΑΣΥΔΥ θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο για τους δημοσίους υπαλλήλους, όσο και για τη δημόσια υπηρεσία γενικότερα».


Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου διαμήνυσε ότι «η περαιτέρω ενδυνάμωση της ενότητας του συνδικαλιστικού κινήματος μέσα από την ένταξη της ΑΣΔΥΚ στην ΠΑΣΥΔΥ θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της κοινής προσπάθειας για αποτελεσματική προάσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων». 

 

Λευκωσία,
25 Ιουνίου 2024

Τελευταία Νέα