5/14/2024

Απαράδεκτη και μονομερής η απόφαση της Βουλής για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δημοσίων υπαλλήλων

Έκτακτη σύγκληση της ΜΕΠ στις 4 Ιουνίου, μετά από αίτημα της ΠΑΣΥΔΥ

Η ΠΑΣΥΔΥ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την ψήφιση από τη Βουλή τροπολογίας επί των περί Δημοσίας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμών του 2021, με την οποία καταργείται το δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων και των μελών των οικογενειών τους για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τα δημόσια νοσηλευτήρια για όποιες υπηρεσίες δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ. 


Η Οργάνωσή μας αντέδρασε αμέσως σε αυτή την εξέλιξη, αφού με την έκδοση των Κανονισμών διαβιβάστηκε επιστολή διαμαρτυρίας προς την Πρόεδρο της Βουλής, ημερομηνίας 25.04.2024, με κοινοποίηση στους Προέδρους και Αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, την Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και τους Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας.


Η μονομερής αυτή ενέργεια από μέρους της Βουλής, χωρίς να έχει προηγηθεί ο απαραίτητος κοινωνικός διάλογος ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των εργασιακών θεσμίων και δημιουργεί προηγούμενο με αρνητικό αντίκτυπο για την πορεία των εργασιακών σχέσεων στη χώρα μας.


Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών, ως ο Εργοδότης των δημοσίων υπαλλήλων, είχε εκφράσει την αντίθεσή του επί του περιεχομένου της προτεινόμενης τροπολογίας στη σχετική συζήτηση που είχε προηγηθεί στην Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής. Είναι επίσης σημαντικό να καταγραφεί ότι  η ΠΑΣΥΔΥ, ως το αρμόδιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, ουδέποτε κλήθηκε από τη Βουλή να εκφέρει άποψη επί του θέματος.


Η αφαίρεση από τη Βουλή ενός κεκτημένου δικαιώματος μερίδας εργαζομένων συνιστά αδικία και δυσμενή διάκριση εις βάρος των δημοσίων υπαλλήλων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με μηνιαίες απολαβές περί τα 1200 ευρώ είναι δικαιούχοι ταυτότητας νοσηλείας, για κάλυψη από τα δημόσια νοσηλευτήρια των υπηρεσιών υγείας που δεν τους καλύπτει το ΓεΣΥ, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι που λαμβάνουν τον ίδιο μισθό, δεν θα δικαιούνται να τύχουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός ΓεΣΥ από τα κρατικά νοσοκομεία.


Ενόψει των πιο πάνω, η ΠΑΣΥΔΥ έχει ζητήσει έκτακτη σύγκληση της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ), η οποία θα συνέλθει στις 04.06.2024, με στόχο να κατατεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών τροποποίηση των Κανονισμών που ψηφίστηκαν, προς αποκατάσταση του δικαιώματος που έχει αφαιρεθεί επιλεκτικά από μία κατηγορία εργαζομένων ως αποτέλεσμα της μονομερούς ενέργειας της Βουλής.


Λευκωσία,
14/5/2024

 

Τελευταία Νέα