2/19/2024

Έντονες αντιδράσεις από μέλη μας μετά τη γνωστοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης για το 2023

Μετά τη γνωστοποίηση των υπηρεσιακών εκθέσεων για το έτος 2023 που έχουν διενεργηθεί με το νέο σύστημα αξιολόγησης, δεχόμαστε καθημερινά ως Οργάνωση σωρεία αντιδράσεων και καταγγελιών από μέλη μας.

 

Διευκρινίζουμε ότι οι αντιδράσεις αυτές εστιάζονται κυρίως σε μη τήρηση προνοιών της νέας Νομοθεσίας από πολλούς Προϊστάμενους Τμημάτων Υπηρεσιών και αξιολογητές, με αβίαστο το συμπέρασμα ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης δεν κατέστη δυνατόν να τύχει της απαιτούμενης εμπέδωσης και αφομοίωσης.

 

Οι προαναφερόμενες διαμαρτυρίες επικεντρώνονται ιδιαίτερα στις κατηγορίες των συναδέλφων που προέρχονται από τις τάξεις του εναλλάξιμου προσωπικού και αφορούν στην αδυναμία διασφάλισης ενιαίου μέτρου κρίσης για τους αξιολογούμενους στα διάφορα τμήματα/υπηρεσίες στο κέντρο και τις επαρχίες, καθώς και σε οδηγίες Προϊσταμένων που δόθηκαν εσφαλμένα έτσι ώστε η βαθμολογία των αξιολογητών να περιορίζεται σε συγκεκριμένο εύρος στην αριθμητική κλίμακα 1-10.

 

Οι καταγγελίες αφορούν πρόσθετα και στο γεγονός ότι για την αξιολόγηση για την περίοδο από 01.01.2023 – 31.12.2023 δεν υποδείχθηκαν από τους αξιολογητές προς τους αξιολογούμενους στον ουσιώδη χρόνο οι οποιεσδήποτε ελλείψεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ούτε και τους επιστήθηκε η προσοχή για την ανάγκη βελτίωσης τους σε οποιοδήποτε από τα κριτήρια αξιολόγησης.

 

Περαιτέρω, σημειώνεται, ότι μετά τη γνωστοποίηση των αξιολογήσεων στους συναδέλφους, γινόμαστε δέκτες σωρείας καταγγελιών για απειλές Προϊσταμένων προς συναδέλφους που εξέφρασαν την επιθυμία για υποβολή ένστασης, ότι σε περίπτωση που το πράξουν οι αξιολογήσεις τους θα τύχουν περαιτέρω μείωσης. Ως εκ τούτου η ΠΑΣΥΔΥ αναμένει από τις αρμόδιες Επιτροπές ότι θα μελετήσουν με υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα τις ενστάσεις που θα υποβληθούν και δεν θα επικυρώσουν συλλήβδην και μηχανικά τις διενεργηθείσες αξιολογήσεις.

 

Καταλήγοντας η Οργάνωση μας επιθυμεί ν’ ανακοινώσει ότι με βάση και τα προαναφερόμενα παρακολουθεί στενά το θέμα των αξιολογήσεων και θα προβεί στον κατάλληλο χρόνο στις δέουσες από μέρους της ενέργειες.

 


Λευκωσία,
19/02/2024.

Τελευταία Νέα