5/1/2021

Ομαδικό Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης Νοσηλευτικών Κλάδων - Έντυπα

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση οι Κλάδοι Νοσηλευτών ΠΑΣΥΔΥ σας ανακοινώνουν την ανανέωση του Ομαδικού Ασφαλιστήριου Συμβολαίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τα μέλη μας με την εταιρεία CNP CYPRIALIFE από την 1/5/2022 - 30/4/2023. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται καμία ενέργεια από μέρους σας σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνεχίσετε στο ομαδικό σχέδιο της Συντεχνίας μας.

Επίσης είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι με βάση τα αποτελέσματα της τρέχουσας ασφαλιστικής περιόδου τα δύο σχέδια παραμένουν στο ίδιο κόστος, με τα ποσά στις καλύψεις να αυξάνονται.

Συγκεκριμένα:

1. Το τρίτο ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα πλέον θα ασφαλίζονται ΔΩΡΕΑΝ (Σχέδιο Α&Β).

2. Το ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα σε κρατικό ή ιδιωτικό νοσοκομείο με χρήση κρατικού ή ασφαλιστικού φορέα με ανώτατο όριο 90 ημέρες αυξάνεται σε 50 ευρώ (Σχέδιο Α&Β).

3. Το ανώτατο ποσό κάλυψης Νοσηλείας ανά βράδυ στο εξωτερικό αυξάνεται σε 400 ευρώ (Σχέδιο Α&Β).

4. Στις Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς παθολογικά αίτια, θα συμπεριλαμβάνεται Μαστογραφία με ανώτατο όριο 70 ευρώ ανά έτος (Σχέδιο Α).
 

Αναλυτικά τα ασφάλιστρα έχουν ως ακολούθως:

 

Σχέδιο Α – Νοσοκομειακή & Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη       

 

Ετήσιο τέλος

Μηνιαίο τέλος

Κυρίως Μέλος

€420

€35

Σύζυγος

€420

€35

1ο & 2ο παιδί

€300

€25

3ο παιδί ή περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

 

Σχέδιο Β – Νοσοκομειακή Περίθαλψη

 

Ετήσιο τέλος

Μηνιαίο τέλος

Κυρίως Μέλος

€276

€23

Σύζυγος

€276

€23

1ο & 2ο παιδί

€240

€20

3ο παιδί ή περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

 

Μετατροπή σχεδίου (δλδ. από το Α σε Β είτε το αντίθετο) επιτρέπεται μόνο κάθε επέτειο του συμβολαίου για εκτίμηση του κινδύνου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να αποτείνεστε στον κ. Αντρέα Ιεροδιακόνου στο τηλ. 99143918.

 

 

Από τα Δ.Σ. των Κλάδων
27 Απριλίου 2022

Τελευταία Νέα