Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία:
EUROPA – EU law

EUR – Lex

 

Κυπριακοί Νόμοι / Νομολογία:
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος – Cylaw

 

 

Νομοθεσίες που αφορούν τη Δημοσία Υπηρεσία:

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού – Νόμοι

 

Κανονισμοί:
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού – Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις (Κανονισμοί)

 

Εγκύκλιοι:
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού – Εγκύκλιοι

 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας:
Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας – Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας