Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Η ΠΑΣΥΔΥ προκηρύσσει Διαγωνισμό για την αντικατάσταση των υφιστάμενων καθισμάτων και δαπέδου του Αμφιθεάτρου της Οργάνωσης στη Λευκωσία.

Έγγραφα Διαγωνισμού:


ΜΕΡΟΣ A: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣΠροθεσμία υποβολής προσφορών έως 17/06/2024 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ μέχρι και τις 28/6/2024 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.


Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22844464 & 22844300