Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στα πλαίσια της προσφοράς του για ανάπτυξη διοικητικών στελεχών στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει ότι:


Δέχεται αιτήσεις από προσοντούχους επαγγελματίες που επιθυμούν να ενισχύσουν τις διοικητικές, επιχειρηματικές και ηγετικές τους γνώσεις και δεξιότητες, για εισδοχή στα Προγράμματα που αρχίζουν τον προσεχή Σεπτέμβριο.  Το Πρόγραμμα ΜΒΑ προσφέρει προγράμματα μερικής φοίτησης (βραδινά μαθήματα, διάρκειας 24 μηνών) τόσο στην Αγγλική, όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και πρόγραμμα πλήρους φοίτησης (διάρκειας 12 μηνών) στην Αγγλική γλώσσα.


Προτίθεται να προσφέρει και φέτος αριθμό υποτροφιών, υπό μορφή σημαντικών μειώσεων στα δίδακτρα (που ανέρχονται σε €10,250), σε προσοντούχους υποψήφιους/ες από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Η απονομή υποτροφιών αποφασίζεται από την Διευθυντική Ομάδα του Προγράμματος στη βάση ανταγωνιστικών κριτηρίων (π.χ. ακαδημαϊκά προσόντα και επιδόσεις, εργασιακή εμπειρία ειδικά σε θέσεις ευθύνης, προοπτικές σταδιοδρομίας σε διοικητικό/διευθυντικό επίπεδο ή προώθησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, απόδοση σε προσωπική συνέντευξη).  Φοιτητές/τριες του προγράμματος μπορούν επίσης να κάνουν αίτηση για εξασφάλιση κρατικής χορηγίας, εφόσον δεν έχουν κάνει χρήση της για προηγούμενες σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς επίσης και να διεκδικήσουν μιας εκ των τριών υποτροφιών που προσφέρονται από το Stelios Philanthropic Foundation .


Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του ΠΚ είναι διεθνώς πιστοποιημένο και εφάμιλλο αυτών που προσφέρονται σε διακεκριμένα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, και κατέχει, από το 2012, διεθνή διαπίστευση EFMD Accredited από τον οργανισμό European Foundation for Management Development (EFMD).  Η διαπίστευση ανανεώθηκε πρόσφατα μετά από ενδελεχή αξιολόγηση.  Επιπλέον, το Πρόγραμμα ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου διαθέτει τη διεθνή διαπίστευση από το AACSB International. Η συγκεκριμένη διαπίστευση αποτελεί τον αρχαιότερο θεσμό διαπίστευσης παγκοσμίως και αναγνωρίζει ιδρύματα που έχουν επιδείξει έμφαση στην αριστεία σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας, της έρευνας, της ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί το μόνο πρόγραμμα ΜΒΑ στην ευρύτερη περιοχή που διαθέτει τη διπλή διαπίστευση από τους συγκεκριμένους διεθνείς οργανισμούς.


Το Πρόγραμμα έτυχε επίσης πιστοποίησης από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.), λαμβάνοντας τη μέγιστή δυνατή βαθμολόγηση από ανεξάρτητη επιτροπή.


Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του ΠΚ απέδειξε έμπρακτα την προσήλωσή του στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο, παρέχοντας σε μεγάλο αριθμό στελεχών της δημόσιας υπηρεσίας, ημικρατικών οργανισμών, εταιρειών στον ιδιωτικό τομέα, επαγγελματικών συνδέσμων, κλπ., ευκαιρίες και στήριξη για την ολοκληρώσει των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει.  Απόφοιτοι του Προγράμματος στελεχώνουν επάξια θέσεις ευθύνης, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό κατέχοντας προβεβλημένες θέσεις στα ανώτατα επίπεδα των οργανισμών τους.


Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα ΜΒΑ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://intro.mba.ucy.ac.cy/  ή από τη Γραμματεία του Προγράμματος, στην ηλεκτρ. διεύθυνση mba@ucy.ac.cy και στο τηλέφωνο 22893600/3630/4291. 


Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος στη διεύθυνση: https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USERS.login_frm 


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουνίου, 2024