Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Η ΠΑΣΥΔΥ χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μισθολογική αναβάθμιση των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ), στο πλαίσιο και της σχετικής προεκλογικής δέσμευσης του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη, που θα συμβάλει στην ενίσχυση του θεσμού των ΣΥΟΠ και των επιχειρησιακών αναγκών της Εθνικής Φρουράς.


Στο ίδιο πλαίσιο, η ΠΑΣΥΔΥ θεωρεί ότι επιβάλλεται η συνέχιση και η ταχεία ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των Συντεχνιών ΠΑΣΥΔΥ και ΟΗΟ-ΣΕΚ, αναφορικά με τις δύο βασικές πτυχές της Συμφωνίας για τους χαμηλόμισθους στον ευρύ δημόσιο τομέα, που συνεχίζουν να παραμένουν σε εκκρεμότητα. Υπενθυμίζεται ότι τα ζητήματα τα οποία βρίσκονται υπό συζήτηση, αφορούν στην προσμέτρηση της υπηρεσίας στην κλίμακα Α1 – Α2 – Α5(ii) για τη συμπλήρωση των 18 χρόνων υπηρεσίας που απαιτούνται για τοποθέτηση των υπαλλήλων στην κλίμακα Α7, καθώς και στην προσμέτρηση, για τον ίδιο σκοπό, της υπηρεσίας των 30 μηνών, προτού οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι καταστούν Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου.

 

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών είχε δεσμευτεί για συνέχιση του διαλόγου επί του συγκεκριμένου ζητήματος, με στόχο την κατάληξη σε συμφωνία εντός του έτους.

 

Λευκωσία,
13/05/2024.