Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

To Cyprus Business School (CIM) στα πλαίσια της προσφοράς του προς τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, έχει αποφασίσει να παραχωρήσει υποτροφίες, με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια και επαγγελματική πείρα, στα μέλη της ΠΑΣΥΔΥ στα πιο κάτω μεταπτυχιακά προγράμματα με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2024, ως εξής:

• 1 Υποτροφία 50% αξίας €3,980 για το πρόγραμμα «ΜΒΑ, 14 Months ΡΤ/24 Months ΡΤ, (Λευκωσία/Λεμεσός)».

• 1 Υποτροφία 50% αξίας €3,365 για το πρόγραμμα «ΜSc Human Resource Management, 14 Months ΡΤ/24 Months ΡΤ, (Λευκωσία/Λεμεσός)».

• 1 Υποτροφία 50% αξίας €3,980 για το πρόγραμμα «ΜΒΑ with Shipping, 14 Months ΡΤ/24 Months ΡΤ, (Λεμεσός)».

• 1 Υποτροφία 50% αξίας €4,000 για το πρόγραμμα «ΜSc Digital Marketing, Months ΡΤ/24 Months ΡΤ, (Λευκωσία/Λεμεσός)».


Τα εν λόγω προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από το ΚΥΣΑΤΣ και δύνανται να λάβουν κρατική χορηγία.


Τα προγράμματα του CIM είναι εξειδικευμένα στις ανάγκες των εργαζόμενων και εδώ και 46 χρόνια συνεισφέρουν στην αναβάθμιση και κατάρτιση των Οργανισμών, για αυτό και όλα τα μαθήματα προσφέρονται κατά τις βραδινές ώρες. Τα προγράμματα παραδίδονται αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα.


Οι ενδιαφερόμενοί καλούνται όπως αποστείλουν πλήρες βιογραφικό στη διεύθυνση scholarships@cim.ac.cy μέχρι 31 Μαΐου 2024. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί με το CIM στο τηλ. 22778475 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.cim.ac.cy.


CIM PROSPECTUS 2024-2025