Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Παρατίθενται πιο κάτω τα Πρακτικά της συνεδρίας του Φορέα Τρίτης Ηλικίας που πραγματοποιήθηκε στις 15/1/2024 και σχετική Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Πρακτικά συνεδρίας