Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Προκήρυξη Θέσεων και Παροχή Υποτροφιών για τα Προγράμματα που αρχίζουν Σεπτέμβριο 2023

Στα πλαίσια της προσφοράς του για ανάπτυξη διοικητικών στελεχών στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει ότι:
Δέχεται αιτήσεις από προσοντούχους επαγγελματίες που επιθυμούν να ενισχύσουν τις διοικητικές και ηγετικές τους γνώσεις και δεξιότητες, για εισδοχή στα προγράμματα που αρχίζουν τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ προσφέρει προγράμματα μερικής φοίτησης (βραδινά μαθήματα, διάρκειας 24 μηνών) τόσο στην Αγγλική, όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και πρόγραμμα πλήρους φοίτησης (διάρκειας 12 μηνών) στην Αγγλική γλώσσα.

Προτίθεται να προσφέρει και φέτος αριθμό υποτροφιών, υπό μορφή σημαντικών μειώσεων στα δίδακτρα (που ανέρχονται σε €10,250), σε προσοντούχους υποψήφιους/ες από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Η απονομή υποτροφιών αποφασίζεται από την Διευθυντική Ομάδα του Προγράμματος στη βάση ανταγωνιστικών κριτηρίων (π.χ., ακαδημαϊκά προσόντα και επιδόσεις, εργασιακή εμπειρία ειδικά σε θέσεις ευθύνης, προοπτικές σταδιοδρομίας σε διοικητικό/διευθυντικό επίπεδο ή προώθησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, απόδοση σε προσωπική συνέντευξη). Φοιτητές/τριες του προγράμματος μπορούν επίσης να κάνουν αίτηση για εξασφάλιση κρατικής χορηγίας, εφόσον δεν έχουν κάνει χρήση της για προηγούμενες σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του ΠΚ είναι διεθνώς πιστοποιημένο και εφάμιλλο αυτών που προσφέρονται σε διακεκριμένα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, και κατέχει, από το 2012, διεθνή διαπίστευση (EFMD Accredited) από τον οργανισμό European Foundation for Management Development (EFMD). Η διαπίστευση ανανεώθηκε πρόσφατα μετά από ενδελεχή αξιολόγηση. Το Πρόγραμμα έτυχε επίσης πιστοποίησης από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.), λαμβάνοντας τη μέγιστη δυνατή βαθμολόγηση από ανεξάρτητη επιτροπή.

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του ΠΚ απέδειξε έμπρακτα την προσήλωσή του στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο, παρέχοντας σε μεγάλο αριθμό στελεχών της δημόσιας υπηρεσίας, ημικρατικών οργανισμών, εταιρειών στον ιδιωτικό τομέα, επαγγελματικών συνδέσμων, κλπ., ευκαιρίες και στήριξη για να ολοκληρώσουν τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει. Απόφοιτοι του Προγράμματος στελεχώνουν επάξια θέσεις ευθύνης σε δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό - αρκετοί/ές κατέχουν προβεβλημένες θέσεις στα ανώτατα επίπεδα των οργανισμών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να πάρουν πληροφορίες για το Πρόγραμμα ΜΒΑ από την ιστοσελίδα https://www.ucy.ac.cy/mba/ ή από τη Γραμματεία του Προγράμματος, στην ηλεκτρ. διεύθυνση mba@ucy.ac.cy, τηλ. 22893600.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος στη διεύθυνση: https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USERS.login_frm

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Μαΐου 2023