Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

1η περίοδος Υποβολής Αιτήσεων μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023

 

Το Mediterranean Institute of Management (ΜΙM) ανακοινώνει την προκήρυξη του αγγλόφωνου Προγράμματος ΜΒΑ 2023-2024 βραδινής φοίτησης. Το ΜΙM υπάγεται ως Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελεί την Πρώτη Σχολή Διοίκησης στην Κύπρο.

 

Σημαντικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:

  • Τελευταία ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης: 7 Σεπτεμβρίου 2023 ( μέσω της ιστοσελίδας: https://mim.ac.cy/mim/mim.nsf/page3b_en/page3b_en?opendocument  )
  • Το Πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)
  • Διάρκεια πλήρους φοίτησης: 13 μήνες
  • Δυνατότητα ολοκλήρωσης του Προγράμματος σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη
  • Δίδακτρα €3.900 με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας
  • Προσφορά τεσσάρων υποτροφιών ύψους €1.300 εκάστη (δίδακτρα πρώτης ενότητας)
  • Πρακτική Κατάρτιση (Internship) για άνεργους πτυχιούχους
  • Έναρξη Προγράμματος: 25 Σεπτεμβρίου 2023
  • Παραχώρηση αριθμού θέσεων στο Πρόγραμμα με την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου υποβολής αιτήσεων που έχει καθοριστεί η 30η Ιουνίου 2023 (Προτεραιότητα δίνεται σε υποψήφιους/ υποψήφιες που έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ή/και εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση)

 

Για την αίτηση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΙΜ: https://mim.ac.cy/mim/mim.nsf/home2_en/home2_en?opendocument ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται ως ακολούθως:

Στον Προϊστάμενο του ΜΙΜ, κ. Κυπριανό (Άκη) Νικολαΐδη, τηλ. 22806117 και ηλεκτρονική διεύθυνση knicolaides@kepa.mlsi.gov.cy ή

Στις Λειτουργούς του ΜΙΜ κ. Σοφία Ευριπίδου (22806166, sevripidou@kepa.mlsi.gov.cy ) και κ. Έλενα Χριστοδουλίδου (22806106, echristodoulidou@kepa.mlsi.gov.cy ).