Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Τον Νοέμβριο του 2022 όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, όπου αποφασίστηκε όπως το κράτος παρέχει σε όλο το προσωπικό του ΟΚΥπΥ κάλυψη έναντι επαγγελματικής αμέλειας, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών από πλευράς του Οργανισμού για υπογραφή συμβολαίου με ασφαλιστική εταιρεία για τον σκοπό αυτό. Κατά τη σύσκεψη συμφωνήθηκε όπως οι διαδικασίες από πλευράς ΟΚΥπΥ ολοκληρωθούν εντός Μαρτίου 2023. Ενόψει της λήξης του χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί και παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από τον Οργανισμό, για συνέχιση της ισχύος της συμφωνίας Νοεμβρίου, ο Κλάδος με γραπτό του διάβημα ζήτησε όπως λάβει τη γραπτή δέσμευση του ΟΚΥπΥ περί τούτου.

 

Στην απαντητική του επιστολή ο Οργανισμός μας ενημέρωσε για τις μέχρι τώρα ενέργειές του αναφορικά με το θέμα και μας έδωσε τη γραπτή διαβεβαίωσή του ότι η κάλυψη από το κράτος επεκτείνεται μέχρι το τέλος του έτους.

 

Συγκεκριμένα, στην επιστολή του ο ΟΚΥπΥ αναφέρει ότι βρίσκεται στα τελικά στάδια ετοιμασίας των εγγράφων για προκήρυξη διαγωνισμού με σκοπό την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης έναντι ιατρικής αμέλειας. Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη τα χρονοδιαγράμματα που προνοούνται σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων, το σχετικό συμβόλαιο δεν αναμένεται να υπογραφεί πριν το τέλος του έτους. Ως εκ τούτου ο Οργανισμός, με τη συμβολή της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας, την οποία ως Κλάδος ευχαριστούμε για τη διαχρονική και σημαντική βοήθειά της στην επίλυση διαφόρων θεμάτων που μας απασχολούν, έχει ζητήσει και έχει λάβει «…γραπτή έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφορικά με την παράταση κάλυψης της εγγύησης έναντι επαγγελματικής αμέλειας όλου του προσωπικού του ΟΚΥπΥ από την Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, όπως επίσης, και της παράτασης του χειρισμού των υποθέσεων που αφορούν επαγγελματική αμέλεια δημοσίων υπαλλήλων που έχουν αποσπαστεί στον ΟΚΥπΥ, από τη Νομική Υπηρεσία.»

 

Παρόλο που η πιο πάνω εξέλιξη δεν επιλύει οριστικά το πρόβλημα της ασφαλιστικής κάλυψης των ιατρών των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων, ωστόσο ως Κλάδος την θεωρούμε πολύ σημαντική και επιθυμούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την έστω και προσωρινή διευθέτηση του ζητήματος, που επιτεύχθηκε κατόπιν και των δικών μας παρεμβάσεων και πιέσεων.  Κλείνοντας επιθυμούμε να διαβεβαιώσουμε τα μέλη μας ότι ο Κλάδος και η ΠΑΣΥΔΥ θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τόσο το συγκεκριμένο θέμα όσο και τα υπόλοιπα προβλήματα που μας απασχολούν, με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικών ρυθμίσεων μέσα σε πνεύμα συνεννόησης και εποικοδομητικού διαλόγου.

 

Λευκωσία,

27/04/2023