Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. 02/2023

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Ανοικτός Διαγωνισμός με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στα Εξοχικά Διαμερίσματα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στην Χλώρακα για περίοδο τριών ετών. Το συγκρότημα των διαμερισμάτων περιλαμβάνει 32 διαμερίσματα των δύο υπνοδωματίων (6 εκ των οποίων διώροφα) και 19 διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου. Η προσφορά που θα δοθεί θα πρέπει να είναι ανά καθαρισμό του κάθε διαμερίσματος.

Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο οι υπηρεσίες καθαρισμού θα παρέχονται σε εβδομαδιαία βάση (πριν και μετά την ενοικίαση του κάθε διαμερίσματος), ενώ για την υπόλοιπη περίοδο και για έκτακτες περιπτώσεις οι υπηρεσίες καθαρισμού θα παρέχονται ανάλογα με τη χρήση των διαμερισμάτων.

Οι εργασίες καθαρισμού θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Ξεσκόνισμα, σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των εσωτερικών χώρων, της βεράντας των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων (σκάλες, διάδρομοι).
• Καθαρισμός όλων των σημείων επαφής, όπως πόμολα, κάσες, διακόπτες, και όλων των προσβάσιμων επιφανειών, έπιπλα ή αντικείμενα (κάδρα, συρταριέρες, τηλεφωνικές συσκευές, διακόπτες, ντουλάπια κλπ).
• Πλύσιμο πιάτων εάν χρειαστεί.
• Άδειασμα κάδων και αντικατάσταση σακούλας απορριμμάτων. Πλύσιμο καλάθων όταν χρειάζεται.
• Αφαίρεση αλάτων νιπτήρων-λεκανών, βρυσών, δαπέδου με υγρό καθαρισμού δαπέδου - χλώριο - απολυμαντικό & αποσμητικό, τοποθέτηση σαπουνιού χειρός, τοποθέτηση χαρτιού υγείας στις θήκες του και τοποθέτηση (χάρτινων) χειροπετσετών.
• Απολύμανση και καθαρισμός χώρων υγιεινής (μπάνιο, καζανάκι, βρύση, νιπτήρας, λεκάνη (εσωτερικά και εξωτερικά), καπάκι λεκάνης, πιγκάλ).
• Καθάρισμα πάγκων και βρύσης κουζίνας, ψυγείου και συσκευών, καθαρισμός καθρεπτών.
• Καθάρισμα γυάλινων παραθύρων και μπαλκονόπορτων.
• Καθαρισμός ταβανιών όταν είναι απαραίτητο.
• Συγύρισμα χώρου και γενικά ό,τι χρειάζεται για να είναι ο χώρος καθαρός.
• Στρώσιμο κρεβατιών.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα των υλικών καθαριότητας, σαπουνιών και των χαρτιών υγείας.


 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθαριότητας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση του έργου.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει έμπειρο επόπτη, ο οποίος θα φροντίζει για την άριστη εκτέλεση του έργου, την επιτήρηση του προσωπικού και θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. και Αναδόχου. Ο Ανάδοχος έχει κάθε ευθύνη πληρωμής προστίμων ή αποζημιώσεων, σε περίπτωση ατυχήματος ή δυστυχήματος για το προσωπικό που θα διαθέτει για την εκτέλεση των υπηρεσιών καθαρισμού, όπως και κάθε αστική ή ποινική ευθύνη που θα προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών.


 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).
- ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).


 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Παρασκευή, 19 Μαΐου
2023 12:00μ.μ., σε κλειστό φάκελο στον 3ο όροφο των κεντρικών γραφείων της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στη Θεοδώρα Μιχαήλ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 22844462