Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. 01/2023

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ανοικτός Διαγωνισμός με σκοπό την σύναψη συμφωνίας για την παρασκευή και διάθεση έτοιμου φαγητού (Catering) στην Παιδική κατασκήνωση της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στο Τρόοδος για την περίοδο 30 Ιουνίου 2023 – 11 Αυγούστου 2023.  Ο μέγιστος αριθμός παιδιών ανά εβδομάδα είναι 84 και το προσωπικό αποτελείται από 16 ενήλικες.  Το μενού είναι προκαθορισμένο, όπως αυτό αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Οικονομική προσφορά (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή, 12 Μαΐου 2023, 12:00μ.μ.

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) θα πρέπει να υποβληθεί σφραγισμένο σε φάκελο στην ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. είτε μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Οίκημα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., Δημοσθένη Σεβέρη 3, 1066 Λευκωσία είτε δια χειρός στην κα Θεοδώρα Μιχαήλ στο Οίκημα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στον 3ο όροφο.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:  

1. Μέσω της ιστοσελίδας της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. (μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα από τον σύνδεσμο στο τέλος του κειμένου).

2. Επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 22-844450 / 22-844457 για να σας αποσταλούν τα έντυπα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Νάσω Κασουλίδου 22844457, κα Ειρήνη Γιώρκα 22844450.