Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Καλείστε σε Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κλάδου μας στις 28.3.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ. στα Κεντρικά Γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ.  Η παρουσία όλων των μελών μας είναι απαραίτητη.

 

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης:

1. Λογοδοσία Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

2. Θέματα προς συζήτηση

3. Διάφορα

4. Παρουσίαση Διαχείρισης Οικονομικών

 

Τονίζεται ότι οποιοδήποτε μέλος θέλει να εγγράψει θέμα προς συζήτηση πρέπει να σταλεί στη Γραμματέα του Κλάδου δύο (2) τουλάχιστον ημέρες εργάσιμες πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με σχετικό σημείωμα.

 

Οποιοσδήποτε αριθμός των παρόντων μελών αποτελεί απαρτία σε δεκαπέντε λεπτά (15) από την ώρα που ορίζεται η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Σύμφωνα με το Καταστατικό οι οποιεσδήποτε αποφάσεις ληφθούν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση δεσμεύουν το σύνολο των Μελών.

 

Πρόεδρος, Ακρίτας Ασπρής                                                     

Γραμματέας, Αυγουστίνα Νικολάου

14 Μαρτίου, 2023.