Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Η πρόσφατη κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έρχεται να επαληθεύσει τους φόβους και τις ανησυχίες του προσωπικού του Κλάδου Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) για τους κινδύνους που ελλοχεύουν και για την ομαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου. Η Κλαδική Επιτροπή του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) εδώ και χρόνια κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το πρόβλημα της υποστελέχωσης που υπάρχει στο ΤΥΠ, που αναπόφευκτα έχει αντίκτυπο στην ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρει σε ολόκληρη τη Δημόσια Υπηρεσία, ειδικά τα τελευταία χρόνια που προσπαθεί να ανταπεξέλθει στο άκρως σημαντικό και επιτελικό ρόλο της υλοποίησης τόσο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όσο και στην ψηφιακή διακυβέρνηση του τόπου. Ενδεικτικά αναφέρεται πως υπάρχουν πολλά Τμήματα και Υπηρεσίες που δεν έχουν τοποθετημένο μόνιμο προσωπικό για τις ανάγκες τους σε πρωτοβάθμια υποστήριξη πόσο μάλλον για άλλες πιο σημαντικές εργασίες, όπως αυτές της Κυβερνοασφάλειας. 

 

Οι τρομερές ελλείψεις προσωπικού στο ΤΥΠ έχουν επιβεβαιωθεί τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές μελέτες, χωρίς να προωθηθεί οποιαδήποτε πρόσληψη προσωπικού. Παρά ταύτα, το προσωπικό, με προσωπικές θυσίες στον ελεύθερό του χρόνο, συνεχίζει να επωμίζεται αγόγγυστα νέα έργα χωρίς να υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό για την υλοποίησή τους. Επιπλέον, το ΤΥΠ αναλαμβάνει πολύπλοκα συστήματα πληροφορικής που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, ενώ δεν υπάρχουν οι ανθρώπινοι πόροι για να υλοποιηθούν και να διατηρηθούν όλα αυτά τα συστήματα ασφαλή. Ως αποτέλεσμα όλων των πιο πάνω, πολλά από τα υπάρχοντα και νέα συστήματα είναι ευάλωτα σε κυβερνοεπιθέσεις, όπως αυτή που συνέβη πρόσφατα στο Τμήμα Κτηματολογίου. Συμπερασματικά, η έλλειψη επαρκούς προσωπικού έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από το ΤΥΠ.

 

Εκφράζουμε για ακόμα μια φορά τις ανησυχίες μας για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στο ΤΥΠ, η οποία εμποδίζει το Τμήμα να αντεπεξέλθει ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

 

Εν κατακλείδι, επιθυμούμε να τονίσουμε ότι, η ικανοποιητική στελέχωση του ΤΥΠ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της διασφάλισης της αξιοπιστίας του Κράτους και σε αντίθετη περίπτωση υποβόσκει ο κίνδυνος να προκληθούν τεράστιες ίσως και ανεπανόρθωτες ζημιές στη φήμη του Κράτους και σπατάλη χρόνου και δημόσιου χρήματος.

 

 

Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (Τ.Υ.Π.)
14 Μαρτίου, 2023.