Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Καλούνται όλα τα μέλη του Κλάδου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τρίτη 28 Μαρτίου, 2023 και ώρα 3.15μ.μ. στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων  της  ΠΑΣΥΔΥ στον 2ο όροφο.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

(1) Λογοδοσία του Προέδρου του Κλαδικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε και συζήτηση.

(2)   Οποιοδήποτε θέμα υποβληθεί στο Συμβούλιο δύο μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Τα θέματα θα πρέπει να  υποβληθούν γραπτώς στη Γραμματέα του Κλαδικού Συμβουλίου, τουλάχιστο δύο μέρες πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

 

Οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων μελών μετά την πάροδο 15 λεπτών από την ώρα που ορίστηκε η Γενική Συνέλευση, θα αποτελεί απαρτία.

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ