Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Σύμφωνα με το Άρθρο 15, Παράγραφος 15 και το Άρθρο 4.α του Παραρτήματος του Καταστατικού της Οργάνωσής μας, οι ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Κλάδων πραγματοποιούνται τους μήνες Φεβρουάριο ή Μάρτιο και οι ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Επαρχιακών Τμημάτων μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.
 

Προγραμματισμένες Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις Κλάδων και Επαρχιακών Τμημάτων: