Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η ΠΑΣΥΔΥ έχει αναθέσει σε ομάδα έγκριτων νομικών την επεξεργασία νομοσχεδίου, με την πρόθεση, το διαχρονικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι ΕΑΧ, αναφορικά με την απουσία ανελικτικής προοπτικής, να οδηγηθεί σε οριστική ρύθμιση.

 

Το ζήτημα έχει τεθεί επανειλημμένα από την ΠΑΣΥΔΥ τόσο στο επίπεδο του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών. Επιπρόσθετα, κλιμάκια της Οργάνωσής μας, είχαν συναντήσεις με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα με στόχο να τους ενημερώσουν για το υπό αναφορά θέμα.  Όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς έχουν δηλώσει τη στήριξή τους για την ανάγκη επίλυσης του προβλήματος, με στόχο να αρθεί η χρόνια αδικία που υφίστανται 5.500 εργαζόμενοι ΕΑΧ στον Δημόσιο Τομέα και άλλοι 3.500 στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

 

Οι νομικοί σύμβουλοι της ΠΑΣΥΔΥ ετοιμάζουν πρόταση Νόμου για την τροποποίηση μη βασικών συνταγματικών προνοιών καθώς και του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να αρθεί το κώλυμα που παρουσιάζεται όσον αφορά στη δυνατότητα διεκδίκησης θέσεων Προαγωγής και από τους ΕΑΧ, με αποτέλεσμα τη δρομολόγηση νόμιμων διαδικασιών επίλυσης του υπό αναφορά προβλήματος, χωρίς να διαταράσσονται παράλληλα οι ανελικτικές ισορροπίες ανάμεσα στους μόνιμους και ΕΑΧ συναδέλφους.

 

Επισημαίνεται ότι η ΠΑΣΥΔΥ έχει προβεί σε κατ’ αρχήν ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με τις πρόνοιες του υπό επεξεργασία Νομοσχεδίου.  Με την ολοκλήρωση της σύνταξης του Νομοσχεδίου η ΠΑΣΥΔΥ θα το προωθήσει στην κυβέρνηση, ώστε με τη σύμφωνη γνώμη της να αποσταλεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία και να κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφισή του.

 

Η ΠΑΣΥΔΥ έχει υπογραμμίσει πολλές φορές την αναγκαιότητα για επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήματος, αφού επηρεάζει τόσο τις χιλιάδες οικογένειες των επηρεαζόμενων συναδέλφων, όσο και την ομαλή λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς με τις δρομολογούμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η ορθολογική διάρθρωση των δομών της Δημόσιας Υπηρεσίας για την πιο ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της.

 

Για το λόγο αυτό το ζήτημα των ΕΑΧ ιεραρχήθηκε από τα Σώματα της Οργάνωσής μας ως ένα από τα πιο σημαντικά οριζόντια θέματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης και ως Οργάνωση εγκύψαμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στην ανεύρεση τρόπου ρύθμισής του.

 

Αυτό είναι συνεπώς που χαρακτηρίζει την ΠΑΣΥΔΥ διαχρονικά στην άσκηση της συνδικαλιστικής της δράσης, να μην αναλώνεται σε υποσχέσεις και αχρείαστες διακηρύξεις και ενέργειες με σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων, αλλά να επικεντρώνεται στο να δίνει έμπρακτες λύσεις στα προβλήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων και της Δημόσιας Υπηρεσίας. Με το ίδιο σθένος και αποφασιστικότητα θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα δικαιώματα των μελών μας και να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για επίτευξη των στόχων και προγραμματισμών μας.

 

Γι’ αυτό σας καλούμε να παραμείνετε όλοι ενωμένοι γύρω από την Οργάνωσή μας, γιατί η στήριξή σας αποτελεί την κινητήριο δύναμη, για να συνεχίσουμε τον αγώνα για την επιτυχή έκβαση όλων των διεκδικήσεών μας. 

 

Λευκωσία
22/11/2022