Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Το Καταστατικό αυτό εγκρίθηκε από το Καταστατικό Συνέδριο που έγινε στις 9 Μαΐου 2017 και αντικαθιστά το Καταστατικό που είχε εγκριθεί στις 21 Μαρτίου 2007.