Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Το Καταστατικό αυτό εγκρίθηκε από το Καταστατικό Συνέδριο που έγινε στις 24.5.2023 και επικυρώθηκε από τον Έφορο Συντεχνιών στις 7.9.2023.

Αντικαθιστά το Καταστατικό που είχε εγκριθεί στις 9.5.2017 (Βλέπε άρθρο 49, σελίδα 36)

 

Καταστατικό ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.