Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Σκοποί της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. είναι:

 

1. Η βελτίωση των όρων και συνθηκών απασχόλησης και η προστασία των Επαγγελματικών συμφερόντων και δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων, με συλλογικές διαπραγματεύσεις με τη Δημόσια Αρχή, ή και με άλλα νόμιμα μέσα.

 

2. Η εξύψωση του πνευματικού, ηθικού και επαγγελματικού επιπέδου των μελών.

 

3. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη συναδελφικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη.

 

4. Η προώθηση της ενίσχυσης της ενότητας του συνδικαλιστικού κινήματος στην Κύπρο.

 

5. Η συνεργασία ή και συνένωση με άλλες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις της Κύπρου και του εξωτερικού για την προώθηση και προάσπιση κοινών επαγγελματικών επιδιώξεων και συμφερόντων.

 

6. Η ίδρυση Συνεργατικών Οργανισμών και οποιωνδήποτε Ιδρυμάτων, που προωθούν τα συμφέροντα και την ευημερία των μελών της.

 

7. Η παροχή ευεργετημάτων και χρηματικής βοήθειας στα μέλη και τους εξαρτώμενούς τους.