Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Ειδοποιούνται τα μέλη του Κλάδου Συνταξιούχων ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση  των μελών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Μαρτίου, 2022 και ώρα 10.00 π.μ. στο αμφιθέατρο της  ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. στη Λευκωσία.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.

2. Λογοδοσία του Προέδρου του Κλάδου για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς.

3. Συζήτηση επί της λογοδοσίας.

4. Διάφορα.

5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα θα υποβληθεί στο Δ.Σ. δύο τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γ. Συνέλευση.

6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων μελών του Δ.Σ.

 

Οι υποψηφιότητες από τα ενδιαφερόμενα μέλη θα πρέπει να φθάσουν στον Γραμματέα του Κλάδου, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 3 Μαρτίου, 2022 και ώρα 10.00 π.μ.

 

Για  έντυπα υποψηφιότητας και οποιεσδήποτε  άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γραμματέα, τηλ. 99686170.

 

Δ. Πογιατζής, Πρόεδρος                                                                 

Σ. Αυγουστής, Γραμματέας