Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Το Δ.Σ. του Κλάδου Συνταξιούχων της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. χαιρετίζει όλους τους συνταξιούχους και ηλικιωμένους και εύχεται σε όλους μακροημέρευση, με καλή υγεία και ευημερία.

 

Μέσα στις συνθήκες, που για δεύτερη συνεχή χρονιά, επιβάλλει η πανδημία covid-19 καλεί την Κυβέρνηση να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των ηλικιωμένων.

 

Υπενθυμίζει για μια ακόμη φορά το αίτημα, που ο Κλάδος υπέβαλε κατ’ επανάληψη προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για το Διορισμό Επιτρόπου 3ης ηλικίας, ώστε να καταστεί εφικτή η σε βάθος μελέτη και αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη μη ικανοποίηση του αιτήματος αυτού, παρόλο που για πολλά άλλα  θέματα, έχουν διοριστεί Επίτροποι.

 

Καλεί επίσης την Κυβέρνηση και τη Βουλή να λάβουν σοβαρά υπόψη και τις ακόλουθες βασικές αρχές επί των οποίων θα πρέπει να βασίζονται οι διάφορες αποφάσεις και μέτρα που αφορούν τους ηλικιωμένους:

α) Οι ηλικιωμένοι (άνδρες και γυναίκες) έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως ο κάθε άνθρωπος.

β) Οι ηλικιωμένοι δικαιούνται να έχουν γενικά τις ίδιες ευκαιρίες και όχι να αποκλείονται.

γ) Απαιτείται ο δέοντας σεβασμός για την προσφορά που είχαν οι ηλικιωμένοι στην κοινωνία.

δ) Απαιτείται πρακτική διασφάλιση των ίδιων δικαιωμάτων σε όλες τις ηλικίες.

ε) Οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους ιθύνοντες και λήπτες των αποφάσεων, καθώς επίσης και από τους παρόχους των διαφόρων υπηρεσιών, ως ίσοι πολίτες χωρίς διακρίσεις σε βάρος τους και όχι σαν πολίτες δεύτερης και τρίτης κατηγορίας.