Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (αναθεωρημένος) του 1996 ενσωματώνει σε ένα κείμενο όλα τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται από τον Χάρτη του 1961, το πρόσθετο Πρωτόκολλο του 1988 (ETS No. 128) και προσθέτει νέα δικαιώματα και τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από τα εμπλεκόμενα Μέρη. Αντικαθιστά σταδιακά την αρχική συνθήκη του 1961.

 

Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (αναθεωρημένος) εγγυάται τα θεμελιώδη κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα όλων των ατόμων στην καθημερινή τους ζωή. Λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις που έχουν μεσολαβήσει στην Ευρώπη από την υιοθέτηση του Χάρτη το 1961 και περιλαμβάνει τα εξής:

 

Νέα δικαιώματα:

· δικαίωμα προστασίας από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό

· δικαίωμα στέγασης

· δικαίωμα προστασίας σε περιπτώσεις καταγγελίας

· δικαίωμα προστασίας από σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας και άλλες μορφές παρενόχλησης

· δικαιώματα των εργαζομένων με οικογενειακές ευθύνες για ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση

· δικαιώματα των εκπροσώπων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις 

 

Τροπολογίες:

· ενίσχυση της αρχής της μη διάκρισης

· βελτίωση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από τη Συνθήκη

· καλύτερη προστασία της μητρότητας και της κοινωνικής προστασίας των μητέρων

· καλύτερη κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία των απασχολούμενων παιδιών

· καλύτερη προστασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

Η επιβολή του νέου Χάρτη υποβάλλεται στο ίδιο σύστημα ελέγχου με τον Χάρτη του 1961, που αναπτύχθηκε από το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο του 1991 (ETS No. 142) και από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο του 1995 που παρέχει ένα σύστημα συλλογικών καταγγελιών (ETS No. 158).