Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Με γενικό θέμα, «Διεκδικώ, Επιμένω, Κερδίζω» συνήλθε τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου στην 21η Σύνοδό της η Βουλή των Γερόντων, στο κτίριο της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Προήδρεύσε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Προεδρεύων της Βουλής Δρ Αδάμος Αδάμου. Απηύθυναν επίσης χαιρετισμούς ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και του Συντονιστικού Σώματος της Βουλής των Γερόντων κ. Ηλίας Δημητρίου, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας εκ μέρους του Υπουργού Υγείας, ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Παιδοβουλής Θεοφάνης Τσιούμας και ο Πρόεδρος της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων κ. Ανδρέας Χαραλάμπους.

 

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την υγεία και την κοινωνική πρόνοια, με βάση τις εκθέσεις των Επιτροπών Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας της Βουλής των Γερόντων. Έγινε επίσης διάλογος για την εφαρμογή του ΓεΣΥ και ειδικότερα την αντιμετώπιση των ηλικιωμένων ατόμων, τη μείωση των λιστών αναμονής, την παραχώρηση φαρμάκων, την άμεση μηχανογράφηση των ιατρικών φακέλων, την πλήρη στελέχωση των αγροτικών ιατρικών κέντρων και την καθιέρωση της κοινοτικής νοσηλευτικής ιατρικής φροντίδας. Διάλογος και για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα φροντίδας, τους εγκλωβισμένους, την επαναφορά των δικαιωμάτων των συνταξιούχων, τα προβλήματα επιβίωσης, την ασφάλιση οδηγών, την ετήσια ανανέωση της άδειας οδήγησης, την ψυχαγωγία των ηλικιωμένων, το κλείσιμο των υποκαταστημάτων του συνεργατισμού στην ύπαιθρο, την εφαρμογή της νομοθεσίας για το κάπνισμα, τη σύνταξη χηρείας, κ.ά.

 

Στο χαιρετισμό του ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη επισήμανε ότι μέχρι το 2025, ο αριθμός των ηλικιωμένων ανά το παγκόσμιο θα ανέλθει στο 1,2 δισεκατομμύρια, ενώ το 2050 θα έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής σε συνδυασμό με την καλύτερη πρόσβαση στο τομέα της υγείας, έχει καθορίσει την ομάδα πληθυσμού των ατόμων της τρίτης ηλικίας, ένα μεγάλο τμήμα της παγκόσμιας κοινωνίας. Με αυτά τα δεδομένα, τα σύγχρονα κράτη θα πρέπει να εντατικοποιήσουν πιο στοχευμένα τις ενέργειες τους, για πιο αποτελεσματική στήριξη των ατόμων αυτών σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Τόνισε ότι η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων, είναι ένας θεσμός ο οποίος δίνει την ευκαιρία στους ηλικιωμένους μας να έχουν ρόλο και λόγο στα θέματα που τους αφορούν.

 

Η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού στις ανεπτυγμένες χώρες αποτελεί σήμερα σοβαρό πρόβλημα με προεκτάσεις κοινωνικές, οικονομικές, ασφαλιστικές και υγειονομικές. Πρέπει όλοι μας να είμαστε ουσιαστικοί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των ηλικιωμένων, να κατανοήσουμε την ψυχολογία τους και να διασφαλίσουμε τη φροντίδα, την αυτονομία τους, τη συμμετοχή τους στα κοινά, την αξιοπρέπεια.

 

Ιδιαίτερα στον τόπο μας οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας. Οι ηλικιωμένοι σήμερα συμβάλλουν αποφασιστικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, αφού στην εποχή μας παίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο, στη μετάδοση των εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά τους αναλαμβάνοντας να φροντίζουν τα εγγόνια τους, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του οικογενειακού πυρήνα.

 

Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού αφορά τόσο την πολιτεία, όσο και την κοινωνία. Οφείλουμε να περιβάλλουμε με σεβασμό και αγάπη, τα άτομα της τρίτης ηλικίας, ώστε να τους παρέχουμε την ποιότητα ζωής που σας αξίζει. Ποιότητα στην υγεία, στη διαβίωση, στην ψυχαγωγία, στην κοινωνική ένταξη και στην εργασία.

 

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού υπογράμμισε ότι η ενεργός γήρανση αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική πολιτική, στοχεύουμε στη νέα γενιά, όμως οφείλουμε και δεν παραλείπουμε με τις πολιτικές μας να εστιάζουμε και στην τρίτη ηλικία, καθώς οι έρευνες αναδεικνύουν τα οφέλη της συμμετοχής στην ενεργό γήρανση και της εμπλοκής σε εθελοντικές δραστηριότητες που βελτιώνουν σχεδόν κατά 40% την πνευματική, ψυχική και σωματική υγεία. Η δημιουργία ενός δυναμικού και ευνοϊκού περιβάλλοντος στήριξης των ατόμων της 3ης ηλικίας, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πυλώνα με ευρύ πεδίο δράσης, όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία και τη σοφία σας ως πολύτιμη γνώση, και με τις εισηγήσεις σας να συμβάλετε στη συνδιαμόρφωση και στον εκσυγχρονισμό των πολιτικών του κράτους.

 

Από την Υπουργό Εργασίας επίσης τονίστηκε ότι η Σύνοδος της Βουλής των Γερόντων που είναι αναμφίβολα ένας αξιόλογος θεσμός, ο οποίος συμβάλλει ενεργά στον κοινωνικό προβληματισμό και στην προώθηση των διαφόρων αιτημάτων που αντιμετωπίζει η τρίτη ηλικία στην Κύπρο, αλλά και συνάμα στην εξεύρεση λύσεων για επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Η 21η Σύνοδος ασχολήθηκε με το σύνθημα «Διεκδικώ, Επιμένω, Κερδίζω», το οποίο πρέπει να ασπαστεί ο κάθε συνάνθρωπος μας που διανύει την τρίτη ηλικία της ζωής του, αποδεικνύοντας ότι συνεχίζει να είναι ενεργός πολίτης, με απαιτήσεις, απόψεις, εισηγήσεις και προτάσεις.

 

Στα άτομα τρίτης ηλικίας, μια ευαίσθητη αλλά και σεβαστή ομάδα των συμπολιτών μας, που έζησαν και δημιούργησαν σε χρόνους δύσκολους, οραματιζόμενοι ένα καλύτερο μέλλον για τις νέες γενιές οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα έχετε επιτύχει.

 

Το Υπουργείο Εργασίας, ως ο κατεξοχήν αρμόδιος Φορέας για θέματα κοινωνικής πολιτικής προβαίνει σε σχεδιασμό και εφαρμογή συγκεκριμένων και ουσιαστικών μέτρων, με στόχο την ενίσχυση της ενεργούς γήρανσης, τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας και της διαβίωσης τους σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις σημερινές σύγχρονες απαιτήσεις τους.

 

Στο χαιρετισμό της Υπουργού αναφέρθηκε ότι η Κυβέρνηση έχει θέσει τα ζητήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους και ιδιαίτερα τους συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα σε προτεραιότητα και στα πλαίσια αυτά εφαρμόζονται σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των συνταξιούχων, στην ουσιαστική αύξηση των συντάξεων όσων συνταξιούχων έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας και στην παροχή ποιοτικών και αναγκαίων υπηρεσιών δωρεάν ή με μειωμένο κόστος για τους συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα. Αναφέρθηκαν ενδεικτικά τα διάφορα σχέδια που εφαρμόστηκαν και τονίστηκε ότι στόχος και διαρκής προσπάθεια της Κυβέρνησης είναι η συνεχής ενίσχυση των συνταξιούχων, τόσο ως προς τα εισοδήματα τους αλλά και με αναγκαίες υπηρεσίες και προς αυτή την κατεύθυνση, έχει συσταθεί ο Φορέας Τρίτης Ηλικίας ο οποίος αναπτύσσει στρατηγική για την τρίτη ηλικία, ενώ μελετά θέματα ευρύτερης πολιτικής που αφορούν στους ηλικιωμένους και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.