Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τη δημογραφική της πρόκληση με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο και να εκπληρώσει τη δέσμευση να μην αφήσει κανέναν πίσω. Για να επιτευχθεί αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κατευθύνεται από τους πολίτες της, προς δράσεις που θα ενσωματώνουν τις κοινές μας βασικές αξίες της μη διάκρισης, της ισότητας και της αλληλεγγύης.

 

Η AGE Platform Europe δουλεύει προς το συμφέρον των 200 εκατομμυρίων ηλικιωμένων ενηλίκων σήμερα - και εκείνων του αύριο και ως εκ τούτου καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προωθήσει πρωτοβουλίες που θα προστατεύουν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων σε οποιαδήποτε ηλικία. Ο σεβασμός της αξιοπρέπειας και της αυτονομίας είναι καθολικά ανθρώπινα δικαιώματα που αποτελούν κεντρικές προϋποθέσεις για αποτελεσματική και ουσιαστική συμμετοχή στην κοινωνία.

 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι:

  • Το 1/4 των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ήδη ηλικίας 60+ ετών.
     
  • Μέχρι το 2080, οι πολύ μεγάλοι σε ηλικία (80+) θα μπορούσαν να υπερδιπλασιαστούν.
     
  • Οι συντάξεις των γυναικών εξακολουθούν να είναι κατά 40% χαμηλότερες από τις συντάξεις των ανδρών στη σημερινή ΕΕ.
     
  • Το 30% των ηλικιωμένων ευρωπαίων δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες μακροχρόνιας περίθαλψης.

 

Η AGE Platform Europe προτείνει 7 ιδέες, τις οποίες καλεί τους εκλεγέντες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσουν, οι οποίες θα βοηθήσουν στη διατήρηση του δικαιώματός μας να εργαστούμε και να δραστηριοποιηθούμε ως ενεργοί πολίτες στις τοπικές κοινότητες, στην πρόσβαση στην κατάλληλη κοινωνική προστασία και φροντίδα, καθώς και στο δικαίωμα να ζήσουμε μια μεταγενέστερη ζωή απαλλαγμένη από διακρίσεις και κακοποίηση.

 

1. Η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας να αποτελέσει καθορισμένη προτεραιότητα επί ίσοις όροις με όλους τους άλλους λόγους διακρίσεων και ότι θα υιοθετηθεί άμεσα μια φιλόδοξη οδηγία για την ίση μεταχείριση.

 

2. Η δράση της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης να λάβει μια προοπτική της πορείας ζωής για να δημιουργηθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σημερινού ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού γήρανσης.

 

3. Να διασφαλιστούν ασφαλείς, επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες σήμερα και για τις μελλοντικές γενιές.

 

4. Το δικαίωμα γήρανσης με αξιοπρέπεια να προστατεύεται μέσω επαρκούς και οικονομικά προσιτής ανθρώπινης υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης, προσιτής σε όλους, για να εξασφαλιστεί η υγιεινή ζωή και να προωθηθεί η ευημερία όλων των ηλικιών.

 

5. Η ΕΕ να στηρίξει την υγεία για όλους με μια προληπτική και διά βίου μάθηση και να εμποδίζει τη μοναξιά μέσω ευρωπαϊκών κεφαλαίων.

 

6. Η καθολική πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες να διασφαλιστεί στη σημερινή ψηφιοποιημένη κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων. Η γήρανση θα πρέπει επίσης να ενσωματωθεί στις δράσεις για τη στέγαση, την αστική ανάπτυξη και τις μεταφορές ώστε να δημιουργηθούν περιβάλλοντα φιλικά προς την ηλικία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

7. Σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη να αναπτύσσουν εθνικές στρατηγικές για τη γήρανση με την ενεργό συμμετοχή ηλικιωμένων ατόμων. Σε επίπεδο ΕΕ, η Διακομματική Ομάδα για την Ενεργό Γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών να ανασυσταθεί μετά τις ευρωεκλογές και οι πολίτες να συζητήσουν πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τη δημογραφική πρόκληση της Ευρώπης.