Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Tην Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019, μέλη του Κλάδου Συνταξιούχων επισκέφθηκαν το Ζύγι, όπου ενημερώθηκαν για το Αλιευτικό Καταφύγιο και τη Δημιουργία Γραμμικού Πάρκου, τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολούθως επισκέφθηκαν τα Λεύκαρα και έτυχαν ενημέρωσης για τα έργα ανάπλασης που γίνονται στο χωριό, τα οποία επίσης συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο Δράσης της Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Ηλικιωμένων Πολιτών (Η.Π.) σχετικά με Ευρωπαϊκά Θέματα. 

 

Η Δράση αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για την ενίσχυση μιας ευρύτερης προσπάθειας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ηλικιωμένων πολιτών (60-65+, 80-85+), όσον αφορά τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να γίνουν ευρύτερα αντιληπτά τα οφέλη που προκύπτουν από τη νομοθεσία της Ένωσης και την εφαρμογή των ποικίλων πολιτικών της, να επιτρέψουν στους ηλικιωμένους πολίτες να πληροφορηθούν για τον ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο και τα οφέλη που απολαμβάνουν οι Κύπριοι πολίτες, ως αποτέλεσμα των επιμέρους ενεργειών της.

 

Ο κύριο στόχος της Δράσης επικεντρώνεται αρχικά στην ενεργοποίηση των ηλικιωμένων πολιτών και ακολούθως στη συμβολή τους σχετικά με την κατανόηση και την προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιδέας. Σε δεύτερο επίπεδο, στόχους αποτελούν μεταξύ άλλων η αντικειμενική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Ηλικιωμένων πολιτών μέσω εξειδικευμένων ενεργειών, η προώθηση των πολιτικών της Ε.Ε. σε εθνικό επίπεδο και η δικτύωση και προώθηση συνεργιών ανάμεσα στους φορείς που ασχολούνται με την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τους ηλικιωμένους.

 

 
Φωτογραφικά Στιγμιότυπα: