Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 26 Ιουνίου 2018 ενέκρινε τη σύσταση Φορέα Τρίτης Ηλικίας.

Ο Φορέας έχει ως πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη στρατηγικής για την Τρίτη ηλικία που αφορά, μεταξύ άλλων, την ενεργό και υγιή γήρανση, την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων της τρίτης ηλικίας, την επίτευξη της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του αυξανόμενου πληθυσμού των προσώπων τρίτης ηλικίας, την αναδιοχέτευση της πολύτιμης συμβολής που μπορούν να έχουν οι ηλικιωμένοι στην ευρύτερη κοινωνία, την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων και διακρίσεων σε βάρος των ηλικιωμένων.