Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Με την ευκαιρία της έναρξης του 2019, το AGE δημοσίευσε μια έκθεση με τις θέσεις του σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2018, τον μηχανισμό συντονισμού της κοινωνικοοικονομικής πολιτικής των κρατών μελών της ΕΕ. Τα μέλη του AGE από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Μάλτα, την Ισπανία και την Ιταλία συνέβαλαν στην έκθεση.

 

Ενώ ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων επέτρεψε την καλύτερη επικέντρωση στις επιπτώσεις στις ζωές των λαών από τις μεταρρυθμίσεις, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ωστόσο εξακολουθεί να θεωρεί τη γήρανση ως μια υποχρέωση για τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών, αντί να εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η δημιουργία κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Το AGE επανέλαβε επίσης το αίτημά της για νέο προβληματισμό σχετικά με την κοινωνική στρατηγική μετά το 2020, όταν θα εξαντληθεί η σημερινή στρατηγική «Ευρώπη 2020», εμπνευσμένη από τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης.

 

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τις θέσεις του AGE για το Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2018