Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Η FERPA εκπροσωπεί τους συνταξιούχους και τους ηλικιωμένους σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή).

 

Η FERPA συμμετέχει στην ETUC (European Trade Union Confederation – Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων), με την οποία συντονίζει την πολιτική της, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου, ιδίως όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τις συντάξεις, την υγειονομική περίθαλψη, προκειμένου να αποφευχθούν συγκρούσεις μεταξύ ενεργών εργαζομένων και συνταξιούχων εργαζομένων. Η FERPA είναι ανοιχτή σε όλες τις οργανώσεις των διεπαγγελματικών ή τομεακών συνταξιούχων, που αποτελούν μέρος των εθνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων – μελών της ETUC.

 

Η FERPA εργάζεται ενεργά για τη διαμόρφωση της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιθυμεί την εδραίωση μιας διαδικασίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε η ΕΕ να συμβουλεύεται τις πιο αντιπροσωπευτικές οργανώσεις συνταξιούχων και ηλικιωμένων και με τον τρόπο αυτό να ακούγεται η φωνή τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη FERPA μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της: http://www.ferpa.online/