Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Ειδοποιούνται τα μέλη του Κλάδου Συνταξιούχων ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019, στο 2ο όροφο των Γραφείων της ΠΑΣΥΔΥ (Πολιτιστικό) και ώρα 9.30π.μ.

 

Ημερήσια Διάταξη:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.

2. Λογοδοσία του Προέδρου του Κλάδου για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς.

3. Συζήτηση επί της Λογοδοσίας.

4. Διάφορα.

5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα υποβληθεί στο Δ.Σ. δύο τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων μελών του Δ. Συμβουλίου.

 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, έντυπα υποψηφιοτήτων κλπ. μπορείτε να αποτείνεσθε στο Γραμματέα στο τηλ. 9968617.

 

Δ. Πογιατζής
Πρόεδρος

Σ. Αυγουστής
Γραμματέας