6/5/2024

ΣΑΚ και ΠΑΣΥΔΥ για την Αναβάθμιση των 65 Μελών της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής

Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ) σε κοινή σύσκεψη του με την ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το πιο πάνω θέμα όπου και διαπιστώθηκε η επιβαλλόμενη ανάγκη για τη δρομολόγηση ενεργειών με στόχο την επίλυσή του.


Ειδικότερα αποφασίστηκε η προσφυγή των επηρεαζόμενων συναδέλφων στη δικαιοσύνη με έξοδα που θα αναλάβουν από κοινού ο ΣΑΚ και η ΠΑΣΥΔΥ. Το μέτρο αυτό κρίθηκε αναγκαίο μετά και την αρνητική τοποθέτηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στις 15 Μαΐου 2024 στο σχετικό διάβημα που υποβλήθηκε από το Δικηγορικό Γραφείο Ανδρέα Σ. Αγγελίδης δ.ε.π.ε.


ΣΑΚ και ΠΑΣΥΔΥ αποφάσισαν επίσης όπως πρόσθετα προς το μέτρο της προσφυγής συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις και τις επαφές με τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξεύρεση λύσης και την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος των συναδέλφων.


Για σκοπούς καλύτερης κατανόησης του μεγέθους της ανισότητας και της αδικίας που υφίσταται η κατηγορία αυτών των συναδέλφων μετά την αναβάθμιση των κλιμάκων των αστυνομικών και των πυροσβεστών από 01.01.2023 ως αποτέλεσμα της συμφωνίας που επιτεύχθηκε από τον ΣΑΚ και της ΠΑΣΥΔΥ με την Κυβέρνηση, αναφέρουμε ως παράδειγμα το εξής: Ένας ειδικός αστυφύλακας, ο οποίος προσλήφθηκε το 2008 έχει τοποθετηθεί το 2023 στην Κλ. Α7, ενώ αστυνομικοί που προσλήφθηκαν ως ειδικοί αστυνομικοί επίσης το 2008 και πέτυχαν στις εξετάσεις του 2020 για την ένταξή τους σε μόνιμες θέσεις αστυνομικού, θα τοποθετηθούν στην κλ. Α7 το 2032. Αντί δηλαδή να επιβραβευθούν για την επιτυχία στις εξετάσεις και την κατάληψη οργανικής θέσης στη Δύναμη, στην ουσία τιμωρούνται από το ίδιο το κράτος.


Όπως διαφαίνεται η πρόδηλη αυτή αδικία θα πρέπει να αρθεί και αυτή θα είναι η επιδίωξη του ΣΑΚ και της ΠΑΣΥΔΥ στο πλαίσιο των προαναφερόμενων ενεργειών τους.


Λευκωσία,
5/6/2024

Τελευταία Νέα