12/12/2023

Ανάλυση της εφαρμογής των προνοιών της συμφωνίας για τη μισθολογική ανέλιξη

Αναλύουμε με παραδείγματα εφαρμογές προνοιών της συμφωνίας για την μισθολογική ανέλιξη των χαμηλόμισθων συναδέλφων είτε στη βάση της επιταχυνόμενης ανέλιξης είτε στη βάση της συμπλήρωσης των 18 χρόνων.

1) Επιταχυνόμενη ανέλιξη: Όσοι συνάδελφοι βρίσκονται σε βαθμίδα της Κλ. Α2 που αντιστοιχεί σε βαθμίδα της Κλ. Α5 (δηλαδή από την 8η βαθμίδα και πάνω), θα τοποθετηθούν από 1.1.2024 στην αντίστοιχη βαθμίδα της Κλ. Α5. Όσοι συνάδελφοι βρίσκονται σε βαθμίδα της Κλ. Α5 που αντιστοιχεί σε βαθμίδα της Κλ. Α7 (δηλαδή από την 8η βαθμίδα και πάνω), θα τοποθετηθούν από 1.1.2024 στην αντίστοιχη βαθμίδα της Κλ. Α7.

(Σημ.: Μελλοντικά της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν, όταν φτάνουν στην 8η βαθμίδα της Κλ. Α2 και Κλ. Α5 αντίστοιχα, όλοι οι συνάδελφοι που σήμερα είναι τοποθετημένοι στην Κλ. Α2, αλλά σε χαμηλότερη βαθμίδα).

 

Ή

 

2) Συνάδελφοι με συνεχόμενη υπηρεσία 18 ετών στην ίδια θέση στις Κλ. Α2, Α5, Α7(ii), είτε με έκτακτη είτε με μόνιμη απασχόληση, θα τοποθετηθούν στην πρώτη βαθμίδα της Κλ. Α7.

 

Για τον κάθε υπάλληλο θα ισχύει η πρόνοια που η εφαρμογή της θα μπορεί να γίνει νωρίτερα και συνεπώς θα είναι πιο επωφελής για την περίπτωσή του. Δεν απαιτείται, δηλαδή, να πληρούνται και τα 2 πιο πάνω κριτήρια.

 

Άρα αν κάποιος συνάδελφος τοποθετείται πιο γρήγορα στην Κλ. Α7 με βάση την πρώτη πρόνοια, αυτή είναι που θα εφαρμοστεί στη δική του περίπτωση. Εάν τοποθετείται πιο σύντομα στην Κλ. Α7, γιατί έχει συμπληρώσει 18 χρόνια υπηρεσίας, τότε αυτό θα ισχύσει γι’ αυτόν. Η μια πρόνοια θα λειτουργήσει ανεξάρτητα από την άλλη.

 

Όλα τα πιο πάνω θα εφαρμοστούν από 1/1/2024 με την έγκριση του Προϋπολογισμού του 2024.

 

* Η ανέλιξη των συναδέλφων στις συνδυασμένες Κλίμακες Α2-Α5-Α7, θα γίνεται νοουμένου ότι έχουν παρακαθίσει και επιτύχει στις εξετάσεις που προνοούνται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης τους.Τελευταία Νέα