Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

17/04/2019 - Μόνο όσοι προσέφυγαν δικαιούνται σε αναδρομική καταβολή

Η Οργάνωσή μας αναγνωρίζοντας ότι το 2011 και 2012 υφίστατο επιτακτικό δημόσιο συμφέρον που δικαιολογούσε απόλυτα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής (τραπεζικής) κρίσης εισηγήθηκε τη λήψη γενικών μέτρων στη βάση της αρχής της ισότητας και της αρχής της αναλογικότητας. 

Στο Άρθρο 24 του Συντάγματος ορίζεται ότι «έκαστος υποχρεούται να συνεισφέρει εις τα δημόσια βάρη αναλόγως των δυνάμεων αυτού» και στο Άρθρο 28 ότι «πάντες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, της διοικήσεως και της δικαιοσύνης και δικαιούνται να τύχωσι ίσης προστασίας και μεταχειρίσεως».

...
 
10/04/2019 - Δικαίωση από το Διοικητικό Δικαστήριο

Το Διοικητικό Δικαστήριο με τρεις αποφάσεις  που εξέδωσε στις 29.03.2019 έκρινε ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις που αποτέλεσαν τη δικαιοδοτική βάση για τον περιορισμό της μισθοδοσίας (Νικολαΐδης κ.ά. v. Δημοκρατίας, Υπόθεση Αρ. 98/2013 κ.ά), τη μη παραχώρηση προσαυξήσεων και τιμαριθμικών αυξήσεων (Κούνδουρου κ.ά. v. Δημοκρατίας, Υπόθεση Αρ. 611/2012 κ.ά) και την αποκοπή από τις μηνιαίες απολαβές ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 3% ως εισφορά στο Κυβερνητικό Σχέδιο Συντάξεων (Φιλίππου κ.ά. v. Δημοκρατίας, Υπόθεση Αρ. 1713/2011 κ.ά.).

 
...
 
27/03/2019 - Στις 3 Απριλίου το 56ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων με παρουσία και ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας

Στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 3 Απριλίου, στο Χίλτον Παρκ το 56ο Ετήσιο Συνέδριο των Αντιπροσώπων της Οργάνωσής μας.

Το φετινό Συνέδριο σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της τριετούς θητείας του απερχόμενου Γενικού Συμβουλίου και προδιαγράφει την πορεία της Οργάνωσής μας για την επόμενη τριετία.

...
 
20/03/2019 - Ορθή οικονομική πολιτική από EE ζητούν EPSU και ETUC

Οι αρνητικές επιπτώσεις για τους Ευρωπαίους εργαζόμενους από την πολιτική της λιτότητας που εφάρμοσαν οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επανατονίσθηκαν σε έκθεση που εκδόθηκε την πρώτη εβδομάδα του Μάρτη από το Αγγλικό Ίδρυμα Καθορισμού των Μισθών Επιβίωσης. Ειδικότερα για την πολιτική που έχει εφαρμόσει η Κυβέρνηση των Συντηρητικών στη Βρετανία επισημαίνεται ότι αυτή περιλαμβάνει τις δραστικά μειωμένες χρηματοδοτήσεις των δημόσιων υπηρεσιών με αποτέλεσμα οι απολαβές των δημόσιων υπαλλήλων να παραμένουν κάτω από τα επίπεδα της ικανοποιητικής αντιμετώπισης των αναγκών επιβίωσης και δημόσιοι υπάλληλοι, όπως και πολυάριθμοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να μην είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινότητας τους.

...
 
11/03/2019 - Εν αναμονή της ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα πολλών Κλάδων μας που ζητούν να ενημερωθούν για την πορεία των προσφυγών που έχουν καταχωρηθεί σε σχέση με το δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλων για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αναφέρουμε τα ακόλουθα:

α. Με οδηγίες της Οργάνωσης έχουν καταχωριστεί τρεις προσφυγές: η πρώτη με αρ. 1264/2014 καταχωρίστηκε από χαμηλόμισθο συνάδελφο, η δεύτερη με αρ. 402/2015 καταχωρίστηκε από μέλη της Κεντρικής Γραμματείας και  η τρίτη με αρ. 403/2015 καταχωρίστηκε από το Κλαδικό Συμβούλιο  της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου.

...
 
27/02/2019 - Οι ακυρωτικές αποφάσεις για τις περικοπές στις συντάξεις και το εφάπαξ δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία»

Η Οργάνωσή μας, συνειδητοποιώντας έγκαιρα τους κινδύνους από την πρωτόγνωρη χρηματοπιστωτική κρίση, με σειρά άρθρων που δημοσιεύτηκαν στο «Δημόσιο Υπάλληλο» στη διετία 2010-2011, εναγωνίως ζητούσε τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για αντιμετώπισή της. Στα άρθρα αυτά, χωρίς περιστροφές επισημαίναμε ότι το αδύνατο σημείο της Κυπριακής Οικονομίας ήταν ο τραπεζικός τομέας και ειδικότερα η έκθεσή του στην Ελληνική Οικονομία, τόσο λόγω της αγοράς Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, όσο και για τα δάνεια που οι Τράπεζες μας χορήγησαν σε Ελληνικές Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά. 

...
 
13/02/2019 - Επιφυλάχθηκε η απόφαση για το αίτημα αναστολής της ακυρωτικής απόφασης για τη μείωση των συντάξεων

Στις 08.02.2019 έγιναν οι αγορεύσεις και επιφυλάχθηκε η απόφαση σε σχέση με το αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας για έκδοση διατάγματος αναστολής της ακυρωτικής απόφασης που εξέδωσε το Διοικητικό Δικαστήριο στις 27.11.2018 και με την οποία κρίθηκε ως αντισυνταγματική η μείωση των απολαβών των συνταξιούχων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ειδικότερα έκρινε ότι το άρθρο 3(β) των περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2012 και 2013 καταστρατηγεί το Άρθρο 23 του Συντάγματος και επομένως είναι αντισυνταγματικό

...
 
31/01/2019 - Εφεσιβάλλεται η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας θα εφεσιβληθεί η  απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2018 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις 898/2013 και άλλες, ΑΥΓΟΥΣΤΗ κ.ά. v. Δημοκρατίας, με την οποία οι πρόνοιες του άρθρου 3 του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2012 (Νόμος 168(Ι)/2012, όπως τροποποιήθηκε) κρίθηκαν αντισυνταγματικές στο μέτρο που περιορίζουν το αποκρυσταλλωμένο δικαίωμα στη σύνταξη των αιτητών. 

...
 
30/01/2019 - Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Διοικητικού Δικαστηρίου

Η Ολομέλεια του Διοικητικού Δικαστηρίου με απόφασή της που εκδόθηκε  στις 28 Δεκεμβρίου 2018, έκρινε ως παράνομη την απόφαση για αποκοπή από 22 Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, για πάνω από πέντε χρόνια, του ετήσιου ειδικού επιδόματος που λάμβαναν ως απόρροια της αποδοχής προσφοράς διορισμού τους. Ειδικότερα αποφάνθηκε ότι η αποκοπή του επιδόματος έγινε στη βάση νόμου που αντιβαίνει το άρθρο 23 του Συντάγματος, το οποίο προστατεύει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.

 
...
 
23/01/2019 - Στα ψηλά επίπεδα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ η αξιολόγηση των Κυπριακών Ταχυδρομείων

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2018, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος «Αξιολόγηση επιπέδων ικανοποίησης πελατών των Κυπριακών Ταχυδρομείων για το έτος 2018». 

...
 
Προηγούμενη  Σελίδα: 1 από 20  Επόμενη