Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Προσκαλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Συμβουλίου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου που θα γίνει την Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στον 1ο όροφο των γραφείων της Υπηρεσίας.

 

Θέματα:

α. Λογοδοσία του Κλαδικού Συμβουλίου δια του Προέδρου πάνω στα πεπραγμένα της μέχρι τώρα θητείας του.

β. Συζήτηση πάνω στη λογοδοσία του Προέδρου.

γ. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που κατά την άποψη του Κλαδικού Συμβουλίου ή οποιουδήποτε μέλους του Κλάδου πρέπει να συζητηθεί και που υποβάλλεται στο Κλαδικό Συμβούλιο, δυο (2) τουλάχιστον μέρες, πριν την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. οποιοσδήποτε αριθμός μελών παρευρίσκεται στη συνέλευση μετά από παρέλευση 15 λεπτών από την ώρα προσέλευσης θα αποτελεί απαρτία.

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο