Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Νηπιαγωγεία ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στέγη Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Καλείστε στη Γενική Συνέλευση των Μελών του Κλάδου η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 και ώρα 1.00 μ.μ. στο χώρο της καντίνας των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος στη Λευκωσία.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Λογοδοσία Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε.

2. Συζήτηση επί των πεπραγμένων και λήψη σχετικών αποφάσεων.

3. Ειδικό θέμα συζήτησης: Υποστελέχωση ΤΑΥ.

4. Ειδικό θέμα συζήτησης: Αναδιοργάνωση ΤΑΥ.

5. Διάφορα θέματα από Μέλη (να υποβληθούν γραπτώς τουλάχιστον δύο (2) μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση).

 

Η μαζική παρουσία σας κρίνεται ως επιτακτική και σημαντική.

 

Μιχάλης Μιχαήλ
Πρόεδρος                                             

Κώστας Κωνσταντίνου
Γραμματέας